Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Biraz önce konuşurken Bekir Bey bana dedi ki: "Sen bana çamur attın." Bekir, sen Adalet Bakanlığına geldiğin gün...

RECEP ÖZEL (Isparta) - "Bekir" ne demek ya?

KAMER GENÇ (Tunceli) - ...Tayyip Erdoğan, çocuklarının ve bakanlarla ilgili olarak savcıların ve polislerin tespit ettikleri soruşturma belgelerinin kaldırılması ve bununla ilgili belgelerin yok edilmesi konusunda sen ve müsteşarın savcılara telefon ettiniz ve savcılar da seninle ilgili fezleke tuttular, iki tane fezleke gönderdiler sana. Senin eğer alnın temizse o fezlekelerin gereğini yapıp evvela hesap vermek zorundasın. Sen hesap vermedikçe o lekeler senin alnından silinemez ve sen o lekelerin altındayken burada, gelip Meclisin karşısında Adalet Bakanlığı koltuğuna oturamazsın.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen nereden biliyorsun? Sen mi başvurdun?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu, dolayısıyla yaptığın Anayasa ihlalidir. Bunun hesabını çok ağır vereceksin.

Teşekkür ederim.