Konu:Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın 523 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin 24'üncü Maddesiyle İlgili Önerge Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 24'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, ben de yanlış anlaşılmaya meydan vermemek bakımından bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum.

HSYK kanun teklifiyle ilgili olarak, daha doğrusu HSYK'ya ilişkin Anayasa değişikliği önerisini Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu ile Sayın Adalet Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna getirdiler. Biz, kendilerine şu öneriyi yaptık: Birincisi; HSYK kanun teklifi görüşmeleri durdurulsun, bu teklif geri çekilsin. İkincisi; hâlen yürütülmekte olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının önü kapanmasın, bunları engelleyecek herhangi bir tutumdan Hükûmet kaçınsın. Ancak, bu iki önerimiz de yerine gelmediği için, biz, o Anayasa değişikliği önerisi çalışmasında yer almadık.

Teşekkür ederim.