Konu:Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'yle ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağına dair grup başkan vekillerine bilgi verdiğine ancak Anayasa'ya aykırı düzenlemelerin muhafaza edildiğine ilişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 523 sıra sayılı Kanun Teklifi'yle ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağına dair grup başkan vekillerine bilgi verdiğine ancak Anayasa'ya aykırı düzenlemelerin muhafaza edildiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkanın vermiş olduğu bu arada Sayın Adalet Bakanı HSYK Kanun Teklifi'yle ilgili olarak yapmayı düşündükleri konusunda, hangi değişikliği hangi maddede, ne şekilde yapacakları konusunda gruplara bilgi verdiler. Bu, tamamen Sayın Bakanı dinleme mahiyetinde bir görüşme oldu, yoksa maddelere yönelik herhangi bir müzakere amaçlı bir toplantı değildi. Gördüğümüz kadarıyla Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdüğümüz bazı düzenlemeler konusunda Hükûmet adım atıyor ama hâlen Anayasa'ya aykırılığı çok açık olan bazı düzenlemeler teklifte olduğu gibi muhafaza ediliyor. Örneğin, teftiş kurulu başkanının atanması, başkan yardımcılarının atanması, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte teftiş kurulu başkan, başkan yardımcılarının görevlerinin sona ermesi ve benzeri bazı düzenlemelerdeki Anayasa'ya aykırılıklar devam ediyor. Bu bilgiyi verme ihtiyacını duydum. Tekrar ifade ediyorum: Sayın Bakan sadece bilgi verdiler, herhangi bir müzakere yapmadık. Sayın Bakana vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyorum.

Sağ olun.