Konu:Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Bdp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün Türkiye'de basın özgürlüğü konulu rapor yayınlandı. Rapora göre, Türkiye, basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 154'üncü sırada. 2005 yılında Türkiye'nin yeri 98'inci sıraydı, şimdi 154'e inmiş durumda. Irak'la Gambiya arasında Türkiye kendine yer bulmuş, Afganistan'ın bile gerisinde. Öte taraftan, buraya, kürsüye çıkan sayın konuşmacılar "Türkiye'de basın özgürlüğü var." diyorlar ama diğer taraftan, Sayın Başbakan Fas'a gittiği zaman bir televizyon kanalını arıyor, o kanalda altta akıp giden haberden rahatsız oluyor "Onu kaldırın." diyor. Sayın Başbakanın televizyonlarda, gazetelerde sansür görevlileri var. Türkiye böyle bir dönemi yaşıyor. O sansür görevlileri -Sayın Başbakanın tayin ettiği görevliler- haberleri çıkarıyor.

Şuna da şaşırdım: Şimdi, Sayın Başbakan bir dönem Ergenekon, Balyoz davalarının savcılığına soyunmuştu.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Siz de avukatlığına soyunmuştunuz. Avukatı kimdi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 17 Aralıktan sonra, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının ucu Hükûmete, kendisine gelince bir anda o savcılık görevini bıraktı "Balyoz ve Ergenekon nedeniyle içeride dünya kadar günahsız adam yatıyor." dedi. Öyle anlıyorum ki burada laf atan bazı arkadaşlar konjonktürel demokrat, Sayın Başbakan gibi. Şimdi, Ergenekon ve Balyoz'un darbecilere yönelik bir dava olduğunu savunuyorsunuz. Sayın Balbay "Şu kadar yattım." diyor. "Ne için yattın?" yani "Sen darbecilikten orada yattın." değerlendirmesini yapıyorsunuz.

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Mahkemenin kararı Sayın Başkan, mahkemenin kararı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin hiçbir şeyinize inanılmaz.

BAŞKAN - Sayın Tayyar, lütfen...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin derdiniz demokrasi değil, özgürlük değil, basın özgürlüğü değil...

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Sizin derdiniz de darbe, darbe.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının önünü kapamaktır. Yakışmıyor!

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)