Konu:İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:62
Tarih:14/02/2014


İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, ben, Sayın Kaynarca'dan şunu beklerdim: Bugün gazetede bir haber çıktı. Aylardır, Haziran 2013'ten bu yana İstanbul'da Gezi olayları sırasında Kabataş Vapur İskelesi'nde başı örtülü bir kadınımızın yanında küçük çocuğu olduğu hâlde oradaki bir grubun tacizine uğradığı, o grubun o kadınımızın üzerine, çocuğun üzerine idrarını yaptığı şeklinde bir iddia Türkiye'nin gündemindeydi. Sayın Başbakan bunu açıkladı, söyledi, "Bunu açıklayacağız." dedi, "Video kayıtlarını ortaya çıkaracağız." dedi ama ortaya çıka çıka bambaşka bir şey çıktı. O kadınımıza yönelik olarak bugün yayınlanan haberler gösteriyor ki iskelede herhangi bir saldırı olmamış. Orada dururken eşi geliyor, kadını alıyor, beraber yürüyüp gidiyorlar. Olay bu. Sayın Başbakanın gerçeğe aykırı bir şekilde, toplumun muhafazakâr değerlerine yaslanmak suretiyle, Gezi olaylarına giden vatandaşlarımızı cezalandırmak gibi, toplumun diğer kesimini onların üzerine kışkırtmak gibi bir politika güttüğü ortaya çıkmıştır, aynen, Dolmabahçe'deki camide "Valide Sultan Camii'nde içki içildi." iftirasının atıldığı gibi. O iftirayı da bizzat o caminin müezzini yalanlamıştır. Caminin müezzini, Türkiye'yi büyük bir kutuplaştırmadan kurtarmıştır, o camide içki içilmediğini, Sayın Başbakanın doğruyu söylemediğini ifade etmiştir.

Şimdi, burada, gerçek bu iken, Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin basın açıklamasına giderek başka bir şeyler söylemeye çalışmayı doğrusu son derece yadırgadım.

Bunu bilginize sunuyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)