Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:61
Tarih:13/02/2014


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 7'nci madde üzerinde verilen önerge üzerine söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

7 ve 8'inci madde aynı olduğu için 8'inci maddede ayrıntılı bu konudaki önergemi belirteceğim ama önce başka konuları söyleyeceğim.

Sayın milletvekilleri bakın, biraz önce, birkaç saat evvel Çankaya kapısı önünde uzun tutukluluğa ilişkin bir gösteri yapılıyor. O gösteri nedeniyle polis aşırı şiddet kullanıyor. Bunların içerisinde de bir tane oğlumuz var, Recai Altıntaş, buradan ismini de söylüyorum, yine bir kız çocuğumuz şu anda İbni Sina Hastanesinde yatıyor. Kafasına kask vurulmuş polis tarafından, diğerine ise gaz fişeği atılmış. 2 çocuğun hâlini de görmenizi isterim. Yani düşmana bu muamele yapılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisinden bunu kınadığımı ifade etmek istiyorum. İnsanların toplantı gösteri yürüyüşlerindeki demokratik hakkına bu şekilde aşırı şiddet kullanan kişileri de kınıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisinden.

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade etmek istiyorum: Bakın, ben, buradan, Meclisten her zaman, her çıktığım zaman dedim ki... Hani diyordunuz ya, yolsuzluk nedir, ne yolsuzluktur diye? Artvin Cerattepe'yi Meclise ezberlettirdim değerli arkadaşlarım.

Bakın, Artvin Cerattepe'de bir ihale yapıldı. "Bu ihaleyi kimlerin alacağını daha önceden tespit edeceğim." diye dedim. "Bu ihale bir firmayı tarif ediyor." diye söyledim değerli arkadaşlarım. İhalede "Bu ihaleyi alabilmek için yurt içinde 10 bin ton metal bakır üretecek tesise sahip olunması gerekir." diye söylendi. Bakana sordum ki "Bu tesise sahip olan Türkiye'de kaç tane firma vardır?" diye ihaleden evvel. AKP'li milletvekili arkadaşlar, lütfen dikkatle dinleyin. Bana dedi ki Sayın Bakan, altında imzayla: "Bir tane firma vardır." "Bunu tespit ettireceğim." dedim. İhaleye girildi, ihaleyi o firma almadı. Artvin iyi dinlesin. İhale mihale yoktur. Bu pisliktir arkadaşlarım.

Değerli milletvekilleri, pisliktir, ihale mihale diye bir şey yoktur. Bu ihaleyi Sayın Enerji Bakanı iyi biliyor. İhale pisliktir. Bakın, ihale filan diye demiyorum değerli arkadaşlarım. Neden? Gelinen nokta sonucunda ihaleyi başka bir firma aldı. Sayın Bakan dedi ki: "Hayır, ihaleyi o almadı, bak Artvin milletvekili yanıldı." Ortaya çıkan sonuç karşısında dedim ki: "Bakalım ne olacağız?" Aradan bir zaman geçti, ihaleyi alan firma, benim demiş olduğum ilk firmaya rödövans sözleşmesiyle ihaleyi devretti değerli arkadaşlarım. Bana da adam gönderdiler, Artvin milletvekili olarak bana adam gönderdi firma sahipleri: "Bu işin üzerine gitme, kapat bu işi." Kardeşleri geldi, kendileri geldi, benim büroma geldi. Gelenler kimlerdir biliyor musunuz? Sabah, ATV fezlekesindeki iş adamları değerli arkadaşlarım.

Bak, biri birine diyor ki, gelinen noktada sadece birini söyleyeceğim, "Biz de o kadar keriz değiliz." Çok özür dilerim. "Verilmesi gerekiyor ki veriyoruz. O parayı yolda bulmuyoruz." diyor.

Şimdi, ben buradan söylüyorum. Bakın, Artvin'deki yerel gazetedeki ilanı gösteriyorum. Artvin Cerattepe ihalesi gazete başlığını okuyorum: "Özaltın Cerattepe'yi resmen Eti Bakıra kiraladı."

Değerli arkadaşlarım, bu firmaların sahipleri kim sizce? İhale mihale yok değerli arkadaşlarım. Bu firmaların sahipleri kim? Yalandan bir sözleşme yapıldı, ihale paket ihale olarak birine verildi, ben Artvin Milletvekili olarak kıyamet kopartınca, "Bunu noterlikten tespit edeceğim." deyince ihaleyi ikinci kişiye verdiler. O adamın elinde tesis yok, bu ihaleyi yapabilecek, bu madeni işletebilecek tesisi yok değerli arkadaşlarım. Samsun'da böyle bir tesis var. Enerji Bakanına söyledim, dedi ki: "Ya, olur mu, o da bir tesis kursun." Araştırdım değerli arkadaşlarım, 5,5 milyar dolar o tesisi kurmak. Burada yolsuzluk var. Bunun nereye kadar gittiğini biliyorum. Buradaki firmaların kimlerle ortak olduklarını da biliyorum değerli arkadaşlarım, onları da ispat edeceğiz bakın söylüyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Kimlere gittiğini, bu işin kime gittiğini ben biliyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bana diyorlar ki: "Bu işin üzerine gitme. Senin boyun yetmez bu işin üzerine." Bütün Artvin halkına, bütün Türkiye'ye sesleniyorum: Cerattepe'de ihale diye bir şey yoktur. Cerattepe'de bir maden kıyımının ötesinde Artvin'in ırzına geçmek vardır değerli arkadaşlarım. Buna müsaade etmeyeceğiz, bunu bilin. Buna müsaade etmeyeceğiz, bize bedeli ne olursa olsun müsaade etmeyeceğiz. Bize bedeli ne olursa olsun müsaade etmeyeceğiz. Çünkü burada İhale Kanunu, eşitlik ilkesi, her şey ihlal edilmiştir değerli arkadaşlarım, her şey ihale edilmiştir, her şey ihale edilmiştir.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Süreyi geçirmeden müracaat et.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Bakın, buna ilişkin suç duyurusunda da bulundum, bunu da bilin, Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulundum. Şimdi, ben Sabah-ATV yolsuzluğundaki o iş adamlarının birbirleriyle konuşmalarını anlayınca olayın ne kadar büyük olduğunu gördüm değerli arkadaşlarım.

OKTAY VURAL (İzmir) - Çete, çete...

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - O 630 milyon dolarlık havuza para yatıranlar, onların kim olduğu şimdi ortaya çıkınca daha yargı sonucunu beklemeden Artvin Milletvekili olarak benim haklı çıktığım ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde kimlerin Yüce Divanda yargılanacağını, kimlerin savcılar ve hâkimler önünde ifade vereceğini hep beraber göreceğiz.

Buradan Artvin halkını, bütün Türkiye'yi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)