Konu:546 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN 1'İNCİ MADDESİNİN OYLANMASI SIRASINDA OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'NIN TUTUMUNUN İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:61
Tarih:13/02/2014


546 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN 1'İNCİ MADDESİNİN OYLANMASI SIRASINDA OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'NIN TUTUMUNUN İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim biraz önce yaptığımız itiraz sonucunda, bütün siyasi partiler burada üçer dakika konuşma imkânını elde etti ve bizim bu muhalefetimiz sonucunda, Sayın Hasip Kaplan da buraya çıkma imkânına kavuştu. Bakın, bu da ana muhalefet partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine, buradaki muhalefet partilerine önemli bir hizmetidir ama Sayın Kaplan için öyle anlaşılıyor ki burada, Meclis iradesi var mı yok mu; çoğunluk oyu var mı yok mu...

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Çok ilgilendirmiyor onu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...oylamalar azınlık oyuyla mı kabul ediliyor, reddediliyor mu, ne oluyor, bunlar çok önemli değil.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Hasip maraba-ağa ilişkisiyle karıştırıyor bunu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani "Boş verin geçsin." diyor Sayın Kaplan. Tabii ki o düşüncesini de kendisine bırakıyorum.

Açık olan bir gerçek var: Bu görüştüğümüz tasarının 1'inci maddesine ilişkin yapılan oylamada madde reddedilmiştir. Burada, tutanak önümüzde.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Hamzaçebi, ıspanaktan yağ çıkmaz!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan 1'inci maddeye ilişkin olarak oylamayı yapıyor, "Kabul edenler... Kabul Etmeyenler..." diyor, bir tereddüt yaşıyor Sayın Başkan; ben izliyorum, 2inci kez bir daha oylamaya sunuyor çünkü tereddüt yaşadı "Kabul edenler... Kabul Etmeyenler..." Ben izliyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu elini "Kabul etmeyenler..." olarak kaldırdı ve madde reddedildi. Tabii, Sayın Başkan bunu arzu etmedi. İktidar partisi ya bunu hakikaten bilerek reddetti ya da iktidar partisinin milletvekilleri...

AHMET YENİ (Samsun) - Mantıklı konuş, mantıklı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...hangi yönde el kaldırdığını "evet" mi, "hayır" mı verdiğini, maddenin ne yazdığını, ne getirdiğini bilmiyor. Ama bunlar herhâlde Sayın Kaplan için önemli değil yani.

Şimdi, madde açıkça reddedildi.

AHMET YENİ (Samsun) - Niye reddedildi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Madde açıkça reddedilmiştir ama Sayın Bahçekapılı, oradan, grup başkan vekilliği kürsüsünden Divana geçeli çok uzun bir zaman geçmediği için, eski alışkanlığıyla maddenin reddedilmiş olmasına gönlü razı gelmedi, bir kez daha oya sundu, benim itirazlarım üzerine tekrar bir kez daha sundu, 4 kez oylama yapıldı. Herhâlde bunun örneği Parlamento tarihinde yoktur diye düşünüyorum.

Madde reddedilmiştir ama İç Tüzük'ün 13'üncü maddesine göre, Sayın Başkan "Ben sonuç ilan etmedim, o nedenle bir usul tartışması açarak bunu düzeltelim." diyor. "Sonuç ilan etmedim." şeklindeki açıklama da doğru değil, yeterli değil. Yani, oylamada irade "Kabul etmeyenler..." yönünde ortaya çıkmış ise Başkanın "Sonucu ilan etmedim." deme yetkisi yoktur. Başkan ilan etmesi gereken sonucu ilan etmiyor ise bu yeniden oylamayı gerektiren bir durum değildir. Ama, öyle anlaşılıyor ki İç Tüzük'ün 13'üncü maddesine göre, Sayın Başkan bu oylamadaki tereddüt nedeniyle bir kez daha bir oylama yapacaktır.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.