Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:61
Tarih:13/02/2014


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Kendi sorumluluk alanlarında vatandaşın can ve mal emniyetini, ülkede huzur ve güvenliği sağlamakla görevli jandarma teşkilatının ameleleri, ırgatları seviyesinde iş yapan, sayıları 30 bine yaklaşan, 20 bini üniversite ve yüksekokul mezunu olan jandarma uzman çavuşlardan bahsedeceğim.

Bu teşkilatın diğer mensuplarıyla aynı işleri yapan, aynı kursları alan, Jandarma Uzman Çavuş Hazırlık Okulunu bitirip bir yıllık eğitimden sonra göreve başlayan bu insanlar büyük sıkıntı içerisindeler. Şimdi, 3 bin yeni uzman erbaş alınıyor, teklifimiz 4 bin olması.

Bu insanların, diğer astsubayların, subayların eğitim dönemleri hizmetten sayıldığı hâlde, bunların eğitim gördükleri dönem hizmetten sayılmamakta. Uzman çavuşlar, ortaokul mezunu statüsünden emekli olabilmekteler. Anayasa'da eşit işe eşit ücret verilmesi gerektiği hâlde, ifade edildiği hâlde aynı işi yaptıkları, aynı görevde bulundukları, şimdi astsubay statüsüne kavuştukları hâlde aynı yerde farklı maaş alan bu insanların mağduriyetlerine Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bir an önce son vermelidir.

Moral ve motivasyonlarını yerle bir eden, dağın başında, ülkenin en ücra köşelerinde, çoluğundan çocuğundan ayrı, terörle mücadelede büyük kahramanlıklar göstermiş bu insanlar kendi kaderlerine terk edilmiş durumdalar. Türk Silahlı Kuvvetleri tazminatından hak ettikleri desteği alamayan, payı alamayan, lisans eğitimi alanların kademelerinde değişiklik olmayan, yirmi yıl önce göreve başlayanla bugün göreve başlayan arasındaki farkın neredeyse hiç yok sayıldığı, yaşları ilerlemesine rağmen sözleşmeli uzman çavuşların doksan günlük rapor aldıkları takdirde sözleşmelerinin feshedildiği, iş güvencelerinin olmadığı bir meslek grubu. Bu insanlar kader ortaklığı yapmış, diğer rütbelilerle, aileleriyle birlikte bir kaderi paylaşıyorlar. Çarşıya çıkıp bir akşam yemek yemek için bir yere gidecek olduklarında, diğer rütbelilerin girdikleri orduevine uzman çavuşların eşleri, çocukları ve kendileri alınmamaktalar. Ordu içerisinde üçüncü, dördüncü sınıf muamelesi görmekteler. Bu ücra yerlerde bu insanlar, çocuklarına iyi bir eğitim alamamakta. Mağduriyetleri noktasında kurmuş oldukları derneklerle, emekliler uzun yıllardan beri mücadeleler etmekte, Meclise gelmekte, Genelkurmaya gitmekte ama bir türlü sorunlarını çözememekteler. 2200 ek göstergeye sahip bu insanlar, 3600 ek gösterge hakları bunların. Üniversite mezunu olduğu hâlde nasıl ortaokul mezunu muamelesi yapılabilir, dünyanın neresinde görülmüş; hak mıdır, adalet midir bu? Bunun çözümü için başta Genelkurmayın adım atması lazım. Topu Meclise, Hükûmete atmak değil, Jandarma Genel Komutanlığı bu hakkı, haklarını dile getirip bunları, tekliflerini Millî Savunma Bakanlığı aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmelidirler. 30 bine yakın sayılarıyla aileleriyle birlikte çok büyük bir sayıya mensup bu insanlar meslekten kaçmak için -siz değerli milletvekillerine de gelip- istifa edip başka kurumlara, belediyelere geçmek için kapılarımıza gelmekteler çünkü işlerinden memnun değiller, mutlu değiller, oysaki çok şerefli bir görev yapmaktalar. Anadolu'nun her tarafında, trafik timinden tutun narkotiğe, terörle mücadeleden komandoya, her konuda diğer rütbelilerle aynı işi yaptıkları hâlde mağduriyetlerinin bir türlü çözülememesi, bu camiada büyük bir üzüntüye yol açmaktadır. Sorunlarının giderilmesi konusunda Hükûmeti göreve davet ediyor, önergemizin kabulü noktasında desteklerinizi bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)