Konu:ERZİNCAN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 96'NCI YIL DÖNÜMÜNE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELER KONUSUNDA DIŞİŞLERİ BAKANINI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE BİLGİ VERMEYE ÇAĞIRDIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:61
Tarih:13/02/2014


ERZİNCAN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 96'NCI YIL DÖNÜMÜNE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELER KONUSUNDA DIŞİŞLERİ BAKANINI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE BİLGİ VERMEYE ÇAĞIRDIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün Erzincan'ın, can Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü. Böylesi önemli bir yıl dönümünde tüm Erzincanlıları Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Gerek Erzincan'ın gerek yurdumuzun hiçbir ilinin bir daha böyle bir günü yaşamayacağı inancı ve güvenciyle, tam tersine çok daha güzel günler yaşayacağı inancıyla tekrar tüm Erzincanlılara Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun selam ve sevgilerini gönderiyorum.

Ayrıca, Kıbrıs'la, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle Güney Kıbrıs yönetimi arasında bir görüşme dizisi gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmelerin hangi içerikle yapıldığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan soydaşlarımızın ve o yönetimin bu görüşmeden hangi sonuçla çıkacağı, müzakerelerin hangi esaslar konusunda yürütüldüğü konusunda Sayın Dışişleri Bakanını Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi vermeye çağırıyorum.

Teşekkür ederim.