Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:60
Tarih:12/02/2014


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Bizim, 2001 yılındaki parti programımıza baktığınızda, şimdiye kadarki 4 seçimle ilgili bütün seçim beyannamelerimize baktığınızda, hükûmet programlarımıza baktığınızda, aslında pek çok konuyla ilgili orada bazı temel ilkeler göreceksiniz. Bunlar nedir? Öncelikle, Türkiye'nin gerçek anlamda bir hukuk devleti olması için şimdiye kadar vermiş olduğumuz mücadeledir. Türkiye'de siyasi reformlar çok sayıda yapıldı, 4 tane ayrı yargı reformunu biliyorsunuz biz Türkiye Büyük Millet Meclisimize sunduk, hepsi kabul edildi ama yapılanlar kadar önümüzde en az o kadar bir yapılacaklar listesi de var.

Hukukun üstünlüğünün gerçek anlamda Türkiye'de egemen olması, bizim birinci sınıf bir demokrasi olmamız için de ileri bir ekonomi olmamız için de olmazsa olmaz şartlar.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hâkimleri, savcıları görevden alıyorsunuz, yerlerini değiştiriyorsunuz, ondan sonra hukuk devletinden bahsediyorsunuz; böyle bir şey olmaz ya!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Tabii ki bütün bunları yaparken hem Türkiye'nin geçmişine bakmak lazım hem on bir yıllık gelişmelere bakmak lazım ama daha da önemlisi bundan sonra yapılması gerekenlere bakmak lazım.

Şimdi, Türkiye'nin kurallı bir piyasa ekonomisi uygulaması... (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Bakan cevap veriyor, lütfen.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...yine bizim en önemli ilkelerimizden bir tanesi, kurallı piyasa ekonomisi.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu Meclise saygı duyulması lazım ya. Ya böyle bir şey olur mu ya!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Burada, yine yönetim ilkesi olarak şeffaflık, hesap verebilirlik de bugüne kadar yaptığımız pek çok düzenlemede, attığımız pek çok adımda yine bizim temel ilkelerimiz oldu.

Bütün bu çerçeveye bakacak olursak, şunu özellikle ben vurgulamakta fayda görüyorum: Yolsuzlukla mücadele, yine, on bir yılda, bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi oldu ve bu konuda da önemli adımlar atıldı ama kuşkusuz bu konuda da yapılacaklar var. Türkiye'de şeffaflığın arttırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi adına da yine yapılması gereken önemli konular var, atılması gereken adımlar var, bunlarla ilgili de zaten ilgili bakanlardan oluşan heyetimizin önemli bir hazırlığı şu anda mevcut.

Şunu ifade etmekte yine büyük fayda var ki, biz, politika olarak yolsuzlukla ilgili bütün iddiaların üzerine gideriz ve hiçbir yolsuzluğun üzeri de örtülmez, bunu özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hâkimi, polisi görevden alarak...

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Öte yandan, Türkiye'de yine bu işlerin düzgün yürüyebilmesi için yargının bağımsızca çalışması önemlidir ama bağımsız çalışan yargının tarafsız hareket etmesi de yine çok çok önemlidir.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tarafsızlık Tayyip Erdoğan'ın...

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Yargının bağımsızlığı kadar tarafsızlığı da önemli bir ilkedir.

Özellikle şu son iki aydır, iki buçuk aydır Türkiye'de meydana gelen olaylara baktığımızda, hem yargı içerisinde hem de Emniyet içerisinde, hatta bazı diğer devlet kurumlarında; bazı çalışanların, bazı yetkililerin farklı bir emir-komuta zinciri içerisinde çalıştığıyla ilgili de önemli tespitler vardır. Ve her kurum kendi içerisinde, kendi organizasyon yapısı içerisinde ve kendi emir-komuta zinciri içerisinde çalışması gerekirken, o kurumlarda çalışanların farklı yerden gelen talimatlarla farklı adımlar atabilmeleri, hele hele yargıda taraflı bir tutum almaları kuşkusuz, Türkiye Cumhuriyeti için, devletimiz için önemli bir risk alanıdır. Zaten şu son haftalarda atılan adımların pek çoğu da mümkün olduğunca bu tür farklı emir-komuta zinciri içerisinde çalıştığı tespit edilen kişilerle ilgili atılan adımlardır, önemli bir kısmı budur. Tabii, sadece sebep bu değildir, başka sebepler de vardır ama adımlar ağırlıklı olarak buna yöneliktir. Kuşkusuz, ister özel sektör olsun ister devlet olsun kurumlarımızın belli bir insicam içerisinde çalışması, kurumlarımızın, hele hele yargının evrensel hukuk normları içerisinde çalışması Türkiye açısından son derece kritik bir konudur. Burada "evrensel hukuk normları" deyince de bizim almış olduğumuz referanslar vardır. Sadece kendi Hükûmetimiz döneminde değil, daha önceden gelen normlar vardır. Bunlar nedir? Avrupa Konseyinin normlarıdır, bunlar Avrupa Birliğinin...

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Bakan sorulara cevap vermiyor. Sorulara cevap versin.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan cevap veriyor. Cevabına müdahale etme hakkımız yok. Lütfen...

Buyurun Sayın Bakan.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Nasıl hakkın yok? Konuşurken müdahale ediyorsun.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Şimdi, bakın, burada sorulan...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hâkim ve savcıları görevden alıyor, polisleri görevden alıyor, hukuk devletinden bahsediyor. Bu Meclise hakaret ediyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Bir müsaade ederseniz... Bakın, burada sorulan soruların bir kısmı devam eden dava süreçleriyle alakalıdır. Devam eden dava süreçleriyle alakalı nokta atış ifadelerin, beyanların, müdahalelerin zaten yine yargının bağımsızlığına gölge düşüreceğini unutmamanız gerekiyor.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Benimki davayla alakalı değil, siyasi bir soruydu.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - İkincisi, yine bazı sorular, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında, yine Borçlar Kanunu kapsamında sır niteliğindedir. Ticari sır ya da bankacılık sırrı niteliğindeki bilgilerin de yine aleni olarak konuşulması, bu konuda aleni olarak bilgi verilmesi de mümkün değildir...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, niye sırra sığınıyorsunuz hemen?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...ama şu vardır ki: Bakın, yargıya karşı bir sır yoktur, bahsettiğiniz konuların hepsi zaten yargıya intikal etmiş konulardır.

OKTAY VURAL (İzmir) - Yargıya müdahale var Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Şimdi, Halk Bankası Genel Müdürümüzle ilgili soru soruldu.

Bakın, Halk Bankası Genel Müdürümüz gözaltına alındığı gün, hemen yerine vekâleten bir atama yapılmıştır.

OKTAY VURAL (İzmir) - Vekâleten zaten atayacaksınız, ama görevden alma niye uzadı? Çok uzadı!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Yönetim kurulu derhâl genel müdür yardımcılarından bir tanesini vekil olarak hemen o gün atamıştır, hiçbir yönetim boşluğu olmamıştır, arkasından yaptığımız titiz bir çalışma sonucunda da çok sayıda aday içerisinden yeni bir genel müdürü tespit etmiş bulunmaktayız ve cuma günü akşam itibarıyla da yeni genel müdür, Halk Bankasının Genel Müdürü de görevine başlamıştır.

Yargı karşısında "ticari sır" ya da "bankacılık sırrı" diye bir kavram olmaz, yargı her türlü bilgiye ulaşabilir, bahsettiğiniz konuların önemli bölümü de zaten yargıya intikal eden konulardır, ama burada açıkça ifade edilebilecek ya da bizim açıkça cevap verebileceğimiz konular değildir, çünkü cevap verilmesi bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği kanunlar tarafından yasaklanmış konulardır.

Dolayısıyla, burada önemli olan, hep beraber, Meclis olarak, Hükûmet olarak, bundan sonra yargının gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız çalışmasını sağlayacak tedbirler almaktır.

OKTAY VURAL (İzmir) - Ama yargıya niye müdahale ediliyor o zaman Sayın Bakan, yasama olarak biz ne yapıyoruz?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Burada, bakın, sistemin...

OKTAY VURAL (İzmir) - Meclis olarak biz ne yapıyoruz, milletvekilleri? Recep Bey mi yapıyor yani bunları?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) - Medya baskısına niye bir şey demediniz?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Şimdi, şunu da ifade edeyim: Bakın, sormuş olduğunuz soruların bazıları Sayın Başbakanımıza dün soruldu ve kendisi de bu sorulara cevaplarını verdi...

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) - Ben sizin görüşünüzü merak ediyorum!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...yani bahsettiğiniz sorulardan bazılarına. Dolayısıyla, onlara tekrar ilave bir yorum, ilave bir açıklama getirmeyi buradan zaten çok doğru da görmüyorum.

Burada yapılan, sistemin özüne dokunmadan, sistemin asıl kodunu, sistemin prensiplerini bozmadan devlet içerisindeki yapılanmayı ve bu yapılanma içerisinde münferiden hareket eden kişilerle ilgili sorunları çözebilmek. Buna böyle bakmakta büyük fayda var. Bu konuların dışında...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)