Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:60
Tarih:12/02/2014


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakanım, ülkenin 130 bin öğretmen açığı varken ödenek yokluğundan 10 bin öğretmen atanmış, bunların da 530 tanesi açık kalmıştır. Ülkede bunca açığın kapanması konusunda ne gibi düşünceniz vardır?

Ayrıca, çok sayıda olan, primlerini ödedikleri hâlde hâlâ emekli olamayan emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ne gibi çalışmalarınız vardır?

Teşekkür ederim.