Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:59
Tarih:11/02/2014


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Artvin Deriner Barajı yapımından sonra, bizim ondan önce bir Artvin-Erzurum yolumuz vardı. Şimdi, siz "12/12/2012" deyip 112 dev eser açtınız, şimdi de 113 dev eser açtınız. Baktım o yola, bizim bir tane yolumuz vardı, yolu siz 9'a bölmüşsünüz; çarpmışsınız, toplamışsınız, bir tane yolu 9'a bölmüşsünüz. Duvarlar yapmışsınız, onun içerisinde ayrıca tünellere ışık bağlamışsınız, yolu kendi içerisinde kilometrelere bölmüşsünüz; bir yoldan "9" rakamı çıkartmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Başka yerlerde de böyle ilginç maharetleriniz var mıdır? Tarihe ve sayıya göre yolları bölüp, çarpıp, toplayıp, arkasından da rakamı uydurduğunuz başka proje de var mıdır?

Teşekkür ediyorum.