Konu:Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:58
Tarih:06/02/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili gelen bir kanun tasarısı ve birçok kanun teklifi birleştirildi, buraya geldi, bir torba kanun hâline geldi. Aslında torba kanun hâline geldi ama yani burada, bugün, benim elime bir broşür geçti. Broşürde diyor ki: "Dört yıllık din eğitimi alan gençlerin diploma törenleri." Bakın, siz de bakabilirsiniz. Sayın Başkan, bakın, şu diploma törenine bakabilir misiniz?

Neyse Başkan...

Şu, işte 21'inci asırda Türkiye'de din eğitimini alan kadınlarımızın, kızlarımızın çok güzel resmi değil mi? Türkiye'yi getirdiğiniz seviye bu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çevir o resmi, kendine çevir.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu, bu işte, buyurun bakın. Ters çevireyim mi?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen bir bak ona, kendine doğru çevir.

KAMER GENÇ (Devamla) - Size yakışıyor, bana yakışmıyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - O resimdeki sensin ama.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, çok güzel bir yere getirmişsiniz Türkiye'yi.

Şimdi, dolayısıyla, yani sizin bir hedefiniz var, laik Türkiye Cumhuriyeti devletini tamamen dönüp, tamamen ortaçağ karanlıklarına doğru Türkiye'yi götürmektir. Yazık ediyorsunuz şu memlekete.

Bakın, bu memleketi eğitimiyle çökertiyorsunuz, tarımıyla çökertiyorsunuz, sanayisiyle çökertiyorsunuz ve en büyük şeyi de Türkiye'de yasaya saygınlığı bırakmıyorsunuz.

Ben bu kanunun başlangıcında sorular da sordum, burada bakanlık makamında oturan arkadaşa sordum: "Oturduğunuz binayı kimden kiraladınız, kirası kaç liradır?" Söylemediler çünkü fahiş bir suistimal var.

Yine, 50. Yıl Yetiştirme Yurdunu kapattılar, getirdiler bunun yerine bazı öğrencilere değil, kendi mensuplarına Antalya'da lüks otellerde eğitim alıyorlar, birtakım turizm acentelerine büyük paralar ödüyorlar.

Değerli arkadaşlar, ayrıca, şimdi, Yenimahalle'nin orada bu kuruma ait çok güzel, kıymetli arsalar var, bunları yarın öbür gün TOKİ'ye devredecekler, TOKİ getirecek bunu yine kendi yandaşlarına rant verecek. Yine, Keçiören'de kıymetli arsaları vardı, bunu aldılar, TOKİ'ye verdiler, TOKİ burada bunları yine kendi yandaşlarına büyük rantlar sağladı. Yani, nereye atıyorsanız bir yolsuzluk, bir kanunsuzluk, bir hukuksuzluk var. Mesela insanları öyle rahat zengin ediyorsunuz ki Denizbankı getirdiniz Zorlu Holdinge 69 milyon dolara verdiniz. Emlakbanktan aldı, Zorlu Denizbankı çok kısa zaman sonra o, 69 milyon dolara Zorlu Holdinge verdiğiniz o Denizbank 2,4 milyar dolara satıldı. Yani, böyle bir sene içinde -devletin buradaki o en kıymetli bankadaki- bir kişinin kazandığı para 1 milyar 931 milyon lira. Zorlu ne yaptı? Gitti Karayollarının İstanbul'daki o arsasını aldı. Geçenlerde burada söylediğim gibi 86 bin -bunu zaten gazeteler yazıyor, diyoruz ki: "Araştıralım."- metrekarelik kaçak, fazla inşaat yapılmış, ondan sonra denildi ki: "İşte, Bilal Erdoğan araya girdi ve Bilal Erdoğan orada iki tane önemli büyük mağazaları almak suretiyle imar durumu düzeltildi." Bunlar eğer doğru değilse, yüzde yüz doğru değilse bunları araştıralım diyorum.

Şimdi, bir paralel devletten bahsediyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın her tarafında devlette var olan, devam eden kurumlar var; işte, bu, bürokrasidir, polistir, askerdir, yargıdır. Ama hükûmetler dört seneden dört seneye gelir. Eğer dört seneden dört seneye seçimle gelen hükûmetler yolsuzluk yaparsa, elbette ki -o yolsuzluğu- o devleti ayakta tutmak zorunda kalan devletin kurumlarıdır; işte yargısıdır, işte bürokrasisidir, polisidir.

Şimdi, Hükûmet, birtakım olaylarda yolsuzluk yapmış. Bunu polisler tespit etmiş, savcılar tespit etmiş. Ne yapmışlar? Efendim, şimdi, bu ortaya çıkınca, diyorsunuz ki: "Efendim, paralel devlet bize ihtilal yapıyor." Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mantık olmaz arkadaşlar.

Şimdi, Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım şu anda İzmir'de. Ben İzmirlilere şunu söylüyorum: "Dolar Ali" diye, "Dolar Ali Yıldırım" olarak kendisini takdim edebilir. Orada, tutuyor, 630 milyon dolarlık bir havuz getiriyorlar, 630 milyon dolar. Komisyon, yani Tayyip Bey'in talimatıyla oluşturulan bu havuza acaba kaç liralık ihale verilmiş? E, bunu da bir araştıralım. Eğer bunlar doğru değilse, o zaman araştırma yapalım "Halep orada ise arşın burada." diyorlar...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Araştıralım bunları, doğru olup olamadığını araştıralım. Olmazsa artık kimse söylemez ama devamlı olarak ithamlarla karşı karşıya kalacaksınız.

Kanuna ret veriyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar)