Konu:ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ ENERJİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:24
Tarih:03/12/2013


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ ENERJİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, ben de bir katkıda bulunmak istiyorum.

Şimdi, "Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerinin en başarısız olduğu alan hangisidir?" diye sorarsak, onların başında gelen alanlardan birisi enerjidir. 2002 yılında, Türkiye ekonomisinin iyi sayılmadığı o yılda, toplam enerji yatırımlarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 2 iken uzun yıllar yüzde 2'nin altında seyreden bir yatırım oranı gerçekleşmiştir Türkiye'de. Enerjide Türkiye son derece geri kalmıştır. 2011 yılı kışında günlük 180 milyon metreküpe ulaşan doğal gaz çekişi karşısında Hükûmet, gezdirme yöntemiyle elektrik enerjisi kesintisi programını uygulamaya koymuştur. Bu program hâlâ uygulanmaktadır. Enerji Bakanlığı ekonominin küçülme dönemlerinde âdeta bayram etmektedir çünkü ekonominin küçülmesi daha az enerji tüketimi demektir. Bu kadar başarısız bir tabloyu başarılı olarak sunan arkadaşlarımıza ben de bu bilgileri yararlanmak üzere sunuyorum.