Konu:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:57
Tarih:05/02/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, aslında bu sansür yasası niye getiriliyor tabii hepimiz biliyoruz. Benim üzerinde söz aldığım 93'üncü madde ve akabinde 94'üncü madde özel hayatın gizliliği ve efendim, kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin engellenmesi. Şimdi, arkadaşlar, bu rüşvet, yolsuzluk olayları özel hayat mıdır, kişilik hakları mıdır? Kim takdir edecek? TİB Başkanı. Dolayısıyla "Bakana ayakkabı kutuları içinde, çikolata kutuları içinde giden rüşvet olaylarını vatandaş öğrenmesin.", "Niye?", "Özel hayattır." denilecek. Böyle bir şey olmaz.

Değerli arkadaşlar, halkın doğru haber alma hakkı temel insan haklarından biridir. Siz geçmişte aslında bunu kullanarak birçok insanı mağdur ettiniz ama ne zaman ki iş geldi, size dokundu, "Yok, paralel yapı, o yapı, bu yapı." diyerek bu defa insanların haber alma hakkını engellemeye çalışıyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, size bir bilgi vereyim. Sizi, Sayın Başbakan, Hükûmet yetkilileri yanıltıyor Parlamentoyu. O açıdan bir bilgi vereyim bu 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili: Bu soruşturma yeni başlamış bir soruşturma değil değerli arkadaşlar. Bu öyle "Yok, paralel yapı.", "Yok, seçim.", "Yok, bizi devirmek istiyorlar.", "Yok, Gezi'nin devamı." falan öyle bir şey değil. Bunlar külliyen yalandır, bunu bilin. Ne zaman başladı arkadaşlar soruşturma? 2007'de arkadaşlar. 2007'de Edirne Kapıkule'den çıkan bir tırda yakalanan eroin üzerine bu soruşturma başladı. Bunun üzerine dinleme kararları alındı, 2007'de İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı, sonra, 2008'de başka bir soruşturma var aynı konuda. Bununla ilgili çeteyi takip ederken polis sizin bakanların da bu işin içinde olduğunu tespit etti, olay bu kadar açıktır.

HAMZA DAĞ (İzmir) - Sen de inandın!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Aynen böyledir. İnanmıyorsan git, Adalet Bakanlığındaki dosyaya bak. Getirsinler buraya fezlekeleri bakanlar hakkında.

Değerli arkadaşlar, biz hırsızı eleştiriyoruz. Bakın, hırsızlarla bizim işimiz var. Bu vesileyle, Sayın Bakan Babacan ve Mehmet Şimşek'i tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorum biliyor musunuz? Çünkü bunlar bu hırsızlığa bulaşmadılar. Diyorlar ki orada: "Bu iki bakan diğerleri gibi değil. Bu tuhaf bir adam." diyor. Kim diyor bunu? Diğer bakanlara rüşvet dağıtan. Şimdi, bunları mı engelleyeceksiniz arkadaşlar? Bakın, dikkat edin, iki bakanınıza teşekkür ediyorum ben ama hırsıza da "hırsız" diyeceğiz, sizin de demeniz lazım.

Ya, Allah'tan korkun. Allah'ın evine, Beytullah'a, Kâbe'ye, rüşvet dağıtan adamın özel uçağıyla hacca gidilir mi ya! Bu ne biçim inanç, ne biçim anlayış? Böyle bir şey var mı yani? Günah çıkarmaya mı gidiyorlar? İslam'da "günah çıkarma" denilen bir şey mi var arkadaşlar, bizim bilmediğimiz? Başımıza yeni din mi icat ediyorsunuz değerli arkadaşlar?

Bütün bunlar zırvalıktır. Şu anda yargıya ciddi müdahale vardır. Sizin aslında gidip Başbakana demeniz lazım ki "Bu pisliği temizleyin, yoksa hepimiz kirleniyoruz ya da biz sizi temizleyeceğiz."

Hakikaten samimi söylüyorum, milletvekili olarak ya rica ediyorum arkadaşlar, biraz bir açın İnternet'e düşen şeylere bakın. Eğer çok istiyorsanız -samimi söylüyorum, herkesin huzurunda söz veriyorum- gelin bana, ben size bütün çıplaklığıyla bunları söyleyeyim, ne olduğunu söyleyeyim. Pislik, vıcık vıcık...

Adam diyor ki: "AB Bakanlığının İstanbul'daki ofisine götürdüm parayı. Poşet yırtılacaktı. Makama para saçılacak diye rezil olacağım düşüncesinde, korkusundaydım. Bakana dedim ki: 'Bakan Bey, bunu kendin taşı. Böyle bir sıkıntı var.' " Ya böyle rezaletler var arkadaşlar.

Yani bunlar farazi şeyler değil. Bunlar dosyaya yansıyan şeylerdir. Dolayısıyla bu fezlekeler gelecek, bu Mecliste okunacak, sizin vicdanınıza hitap edilecek; siz milletin mi vekilisiniz, yoksa hırsızların mı hakkını savunuyorsunuz, bunu da Türk milleti görecek. Ve Yüce Divana gidecek bu bakanlar. Bugün olmasa da yarın gidecek, bunu bilin. Ama siz gönderin. Geçmişte de gönderdiler, Özal da gönderdi, Demirel de gönderdi, Ecevit de gönderdi. Ya yapmayın etmeyin arkadaşlar!

Üç tane beş tane hırsızı korumak adına...

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Acele etmeyin. Dosyalar gelsin de bakalım.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Getirmiyor ki Bakan Bey!

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Acele etme, gelecek.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ama bakın Arkadaşım, Değerli Milletvekili, bilmiyorsunuz usulü.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Biliyorum, biliyorum... Usulü de biliyorum.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Anayasa'nın 100'üncü maddesi, İç Tüzük'ün 107'nci maddesine göre bu dokunulmazlık fezlekesi değil, karma komisyona gitmez, direkt buraya gelir, burada okunur ve Meclis soruşturması açılması için bir karar verilir. Bu başka bir şey.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Gelir, gelir...

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - E niye getirmiyor o zaman? Seçimi mi bekliyorsunuz?

OKTAY VURAL (İzmir) - Delilleri karartıyorlar. Belge çalıyorlar.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bakın, bunlar gelmese de, siz yasaklasanız da biz bundan sonra her gün paragraf paragraf açıklayacağız. Hadi bakalım!

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Önce dosya temizlensin, sonra gelecekmiş.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Paragraf paragraf açıklayacağım. Gizleyemezsiniz. Bizim konuşmalarımızı yasaklayamazsınız. Dolayısıyla bu pisliği de gizleyemezsiniz.

Sizden ricam, milletin vekili olun ve toplumun pisliklerden arındırılması için destek verin.

Teşekkür ediyorum.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Bizim bilmediğimiz konular. Sen bildiğini söylüyorsun, biz de diyoruz ki "Acele etme, gelsin bakalım."

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)