Konu:Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, 4/2/2014 Tarihli 56'ncı Birleşimdeki Bir İfadesini Düzelttiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:57
Tarih:05/02/2014


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN, 4/2/2014 TARİHLİ 56'NCI BİRLEŞİMDEKİ BİR İFADESİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Yalnız, burada beş dakikaya kadar söz verilir, İç Tüzük'te öyle.

Yalnız, ben bir mahallî şey de söyleyeyim, şimdi, bizim Hozat ilçemiz var, bunun nüfusu geçen sene 6 bin küsurdu, bu sene 4 bine indirilmiş. Burada şu anlaşılıyor: Orada 2 binin üzerinde askerî birlik var, askerî birlik nüfusa bildirilmemiş, Hozat Nüfusuna bildirilmemiş. Bence bunun düzeltilmesi lazım çünkü arkadaşlar, askerî birlikler bulunduğu ilçe ve ildeki nüfusa kaydedilmesi lazım ama neden dolayı bu böyle yapılmış ben ilgililerin bu konuda bize cevap vermesini diliyorum çünkü 2.200 küsur nüfusun az gösterilmesi demek İller Bankasından bu kadar eksik bir pay alınması sonucunu doğurur ki bu kadar geri kalmış bir bölgede 2 bin kişiye verilen, 2.200 kişiye verilen paranın da azaltılması bence doğru değil.

Şimdi, değerli milletvekilleri, geçen gün, dün ben yaptığım konuşmada şöyle demişim, Fatih Belediye Başkanı niye sit alanı içinde olan, hazineye ait bir yer üzerinde bir yurt binası yapmış ve bu, Tayyip Bey'in oğlu olan Bilal Bey'e yirmi altı seneliğine bedava verilmiş? Burada demişim ki: "Bunda senede alınan kira 14.500 lira." Hâlbuki 14.500 lira bir odadan alınan kira yani aşağı yukarı 100 küsur odası olan bir binada şimdi, yarın öbür gün 14.500'ün lafı mı olur? Yani aşağı yukarı çok büyük bir kira alıyor burada hem de hiçbir vakfa nasip olmayan vergiden muafiyet tanımış yani Tayyip Bey'in oğlu olduğu için bu vakfa özel vergi muafiyeti tanımış. Düşünün, hazinenin arazisi üzerine, sit alanı üzerine inşaat yapılıyor, yurt binası olarak yirmi altı seneliğine Bilal Bey'e veriliyor ve bunda milyonlarca lira para kazanıyor, bir de bundan da vergiden muaf oluyor. İşte tabii, AKP'nin adaleti bu, bununla ilgili daha açıklamalarım olacak.

Çok teşekkür ederim Başkanım söz verdiğiniz için, saygılar sunarım, sağ olun.