Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:56
Tarih:04/02/2014


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Aslında istiyorum ki, keşke, böyle tarafsız birkaç insan getirelim, yahu, diyelim ki: "Arkadaşlar, Allah rızası için, şu olaylar karşısında ne diyeceksiniz yahu, şu olaylar karşısında?"

Bakın, arkadaşlar, biz, geçen gün Halk Bankasının hesaplarını alt komisyon olarak inceledik. 575 milyon dolar, bakın bir kişiye 575 milyon dolar kredi verilmiş ve bundan alınan teminatların bir kısmı hazine arazisi. Ben, hatta, orada da söyledim, dedim ki: "Yahu, demek ki bu kutudaki dolarların nereden geldiği belli."

Arkadaşlar, 1 katrilyon 900 trilyon lira bu genel müdür zamanında verilen ve 1 milyon liranın üzerinde olan tahsili mümkün olmayan alacak var. Bunların 1 katrilyon 600 trilyon lirası değersiz alacak hâline gelmiş. Şimdi, esnafa verilen KOBİ kredilerinin tamamı tahsil edilmiş, orada batan kredi yok. Ama şimdi, bir kişiye siz 575 milyon dolar verip de batırırsanız, yüzde 20 alsanız, işte ne eder, aşağı yukarı belli miktar.

İHSAN ŞENER (Ordu) - O nasıl laflar öyle?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ya doğruları konuş, bazen de doğruları konuş.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, arkadaşlar, ben bu kürsüye geldiğim zaman, Allah yukarıda şahittir ki daima doğruları söylüyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Günahtır, yazıktır; hiç doğru bilmez misin?

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer şey ediyorsanız yani hepimiz de şerefimizle, namusumuzla hareket edelim, 3 tane bilirkişi tayin edelim, benim de malımı, Tayyip Erdoğan'ın da, oğlunun da... O, oğlunun, Vakıflar Bankasına yatırılan 100 milyon dolar nereden gelmiş yahu? Nereden gelmiş o para, kim yatırmış? Bu Tayyip'in oğlunun vakfına kimler, ne bağışta bulunmuş?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Oğluna öyle bir para yok.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu Fatih Belediye Başkanı niye sit alanı içinde olan hazine arazisi üzerine büyük bir yurt yapmış da Tayyip'in oğluna bedava vermiş, o da bir yurt binasından senede 14.500 lira para alıyor?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yok öyle bir şey.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bunları araştıralım, eğer bir şey yoksa ben sizi tebrik ederim, gelir sizden özür dilerim. Ama yolsuzluk bu kadar ayyuka çıkmışsa bunu nasıl izah edeceksiniz? (CHP sıralarından alkışlar)