Konu:Artvin İlinin Arhavi İlçesindeki Kamilet Vadisi'nde Bir Hidroelektrik Santrali Yapılmak İstenmesine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:56
Tarih:04/02/2014


ARTVİN İLİNİN ARHAVİ İLÇESİNDEKİ KAMİLET VADİSİ'NDE BİR HİDROELEKTRİK SANTRALİ YAPILMAK İSTENMESİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Artvin Arhavi Kamilet Vadisi'nde sürdürülmek istenen, çalışması yapılmak istenen bir hidroelektrik santral inşaatı var. Bu konuda, 28 Ocak tarihinde, Artvin'deki bütün demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, Artvin'in dışından gelen bütün insanlar Arhavi'de çok büyük bir gösteri düzenlediler, çok ciddi bir basın açıklaması yaptılar. Geçen yıl bu vadinin ne kadar endemik bir vadi olduğunu, bir doğa harikası olduğunu anlattım. Sayın Enerji Bakanı da burada. Geçen yıl "En kısa zaman içerisinde Artvin'e gelip Kamilet Vadisi'ni göreceğim." diye söyledi. Aradan bir yıl geçti, Sayın Bakan, ne zaman geleceksiniz, merak ediyorum. Size yazılı olarak soru sordum "Ne zaman geleceksiniz?" diye, "En kısa zaman içerisinde geleceğim, bu duyarlılığınızı anlıyorum." dedi.

Bakın, orada vahşi bir doğa katliamı yapılıyor Sayın Bakan. Bu, herhangi bir vadi değil. Bu vadiyi görmeniz gerekir. Bir vadi düşünün ki o vadinin sularından, direkt olarak dereden insanlar su içiyor. Bu derecedeki muhteşem bir vadiye, yok edilmek istenen bu çabaya karşı sizin dik durmanız gerekiyor. Bu konudaki sözünüzü ciddiyetle takip ediyorum. Artvin'e ne zaman geleceksiniz, bu vadideki bu cinayeti ne zaman durduracaksınız, merak ediyorum.