Konu:Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:55
Tarih:30/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, üçüncü soruyu tamamlayamadım. Fatma Şahin'in özellikle bu ayrılma safhasında bulunan eşleri barıştırmak için kendine yakın hukuk bürolarını kurduğu ve burada avukatlar çalıştırdığı söylenmektedir. Hangi hukuk büroları açılmıştır? Son üç yılda bu hukuk bürolarına kaç lira ödenmiştir? Burada çalışan avukatların kimliklerini bildirebilir misiniz?

Ayrıca, sakat olup da bakıma muhtaç olan çocukların anneleri işi bırakmak durumunda kalınca acaba bunların çocuklarına bakmak için dışarıdan SSK'dan prim yatırma imkânını sağlayacak bir düzenlemeyi düşünüyor musunuz?