Konu:Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:55
Tarih:30/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Efendim, şu anda Bakanlığın oturduğu bina hangi holdinge aittir, ayda kaç liraya oturulmaktadır? Eskiden bu binanın 300 bin liraya Sağlık Bakanlığına kiralanması istendiği hâlde Sağlık Bakanlığı -çok pahalıdır- kiralamaktan vazgeçmiştir. Bugün kaç lira ödeniyor, hangi holdingden şey etmiş?

Ayrıca, Bakanlığın Ankara'da kurs verilecek müsait yerleri varken maalesef Antalya'da bazı yandaş otel sahiplerine buradaki elemanları gönderiliyor ve orada kurs aldırılıyor. Hangi otellere, son beş yılda, özellikle kış aylarında çok düşük otel ücreti olmasına rağmen kaçar lira yevmiye ve para ödenmiştir? Bunların listesini istiyorum.

Bir de Bakanlığın, özellikle Fatma Şahin'in -kendisine yakın- hukuk büroları kurdurmak suretiyle bazı avukat büroları kurdurduğu ve bu avukat bürolarına, kendi yakınları olduğu hâlde, bunlara son üç yılda...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)