Konu:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:54
Tarih:29/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Evet, katılmadıkları için konuşmamız gerekiyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Az önce konuşmamda bahsettiğim bu madde bağımlılığı, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri çok ciddi bir sorundur. Dediğim gibi, gençlerimiz aslında uçurumun kenarında yani 12-18 yaş arasında çok ciddi anlamda uyuşturucu ve madde bağımlısı gencimiz var. Bunların tedavi merkezleri yeterli olmadığı için, kamunun hastaneleri yeterli olmadığı için özel bazı hastanelerden hizmet satın alınıyor. Fakat benim bildiğim, bana gelen, bizzat bildiğim ve izlediğim görüntüler gerçekten iç acıtıcı nitelikte; bazı odalarda bir yatakta birkaç hasta ranzalara bağlı olarak tedavi edilmek istenmektedir ve bunun da ne yazık ki parasını biz ödüyoruz, bütçeden ödüyoruz bu tür özel hastanelere. Dolayısıyla, bu konu, dediğim gibi, hepimizin geleceğiyle ilgilidir. Ayrıca, 18 yaşını bitiren gençler sosyal güvencesi olmadığı için tedavi de göremiyor yani bu gençlerin tedavisi ücretsiz değil sayın milletvekilleri. Çok önemli bir konu, değil mi? Madde, uyuşturucu bağımlısı bu çocukların tedavilerinin ücretsiz yapılması gerekirken, topluma kazandırılması gerekirken ne yazık ki bu yapılmamaktadır. Sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarından yer yer, biz, bize ulaşanlar için yardım istemekteyiz ama onlar da "Bu konu bizi ilgilendirmez." diyerek ne yazık ki bu tedavi masraflarını karşılamamaktadır. Aileler zor durumda, aileler çocuklarına sahip çıkamamaktadır dolayısıyla sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gençlerimize, bu çocuklarımıza sahip çıkması lazım.

Sayın Bakanım, bırakın köprü, yol, park, bahçe yapmayı, bence bütçeyi bu çocukların tedavisi için, bu çocukların yeniden topluma kazandırılması için harcayın. Gençlik, geleceğimiz olan gençlik herhâlde köprüden, yoldan, parktan, bahçeden daha önemlidir. Nitekim, o park, bahçe, köprü konusu da sıkıntıya yol açıyor. Bazı bakanlarımız hakkında bazı şaibeler doğmasına neden oluyor. Dolayısıyla, bütçeyi buraya doğru kaydırırsak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Birçok çocuğumuz, bu şekildeki madde bağımlısı çocuğumuz ne yazık ki intihar ediyor, sokaklarda çeşitli suçlara karışıyor, hatta ebeveynlerine saldırıya kadar varıyor.

Bu vesileyle değerli milletvekilleri, bugün yargıda yaşanan bir konuyla ilgili de birkaç söz söylemek istiyorum. Bu 17 Aralık soruşturmasını yaparak bakan çocuklarının tutuklanmasına karar veren, daha doğrusu talep eden 2 savcı da bugün işten el çektirildi ne yazık ki. Bu savcı arkadaşımızın bir tanesinin cep telefonunun kapak resmi -ne diyoruz- bu kapakta koyduğumuz ekran resmi, özel olmasına rağmen, her nasılsa ele geçirilip bir gazetede yayınlandı. Bu arkadaşımızın odasının ön tarafı, girişi, adliyenin güvenlik kameralarıyla özel olarak izlenmekte ve bu kamerayı izleyen görevlinin de MİT personeli olduğu söylenmektedir. Şimdi, MİT, tabii, özel bir istihbarat birimi değil; MİT, Başbakanın özel bir istihbarat birimi değil, devletin istihbarat birimi. Eğer bu şekilde hâkim, savcıların özel yaşamı mercek altına alınacaksa, projektörler onların üzerine dönecekse inanın bu devlet artık hukuk devleti olmaktan çıkmıştır, başka bir devlettir.

Hâlbuki Anayasa'mız diyor ki: "Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." Demokratik niteliği gittikçe aşınıyor, laiklik niteliği keza; e, hukuk devleti de bu şekilde giderse geriye kalır bir sosyal hukuk devleti. Sosyal hukuk devletini de icra etmek bu Bakanlığın, şu anda teşkilat yasasını görüştüğümüz Bakanlığın birinci görevidir. Dolayısıyla, en azından bizim geleceğimiz olan gençlere, onların eğitimine ve tedavilerine daha çok önem verilecek düşüncesiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)