Konu:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:54
Tarih:29/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Maddede şöyle bir yazım sorunu olduğunu düşünüyorum, Sayın Bakanın bu konu üzerinde durmasını arzu ederim: Maddedeki ifade, anlam 65 yaşını doldurmuş olan kişilerin bakım hizmetine ihtiyacı olduğu, bu nedenle de kendilerine eğer gelir durumu iyi değilse devlet tarafından bakım hizmeti verilebileceği düzenlenmektedir. Oysa 65 yaşını doldurmuş olan kişinin mutlaka bakım hizmetine ihtiyacı olacak diye bir şey yoktur yani 65 yaşın üzerindeki kişiyi "Güçten, takatten düşmüş kişi." olarak tanımlamayı, böyle bir varsayımdan hareket ederek böyle bir düzenleme yapmayı doğru bulmuyorum. Kişi 60 yaşında olabilir ama gerçekten gelir durumu da iyi değildir ve bakım hizmetine de ihtiyaç duyabilir. Bunu Bakanlığın bir kez daha değerlendirmesinde yarar var diye düşünüyorum. Gelir durumu olmayan kişinin sağlık durumu son derece iyi olabilir, bu anlayışı bir kere bir kenara bırakmak lazım. 65 yaşın altında olup da hem gelir durumu iyi olmayan hem de bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım ihtiyacının da devlet tarafından karşılanması gerekir.

Teşekkür ederim.