Konu:Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:54
Tarih:29/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde iki dönemdir görev yapmaktayım. Adalet ve Kalkınma Partisinin tek başına iktidar olduğu bu dönem içerisinde, gücün elinde olmasına, sayı fazlalığı bulunmasına, yasaları sağlıklı, olgun geçirebilecek imkânlar elinde olmasına rağmen, bugüne kadar neredeyse bütün yasalar yeniden, sonradan, torba, çuval içerilerine sokularak, düzeltilmeye, tamamlanmaya çalışılarak Meclisin zamanı hep alınmıştır.

İktidar, aynı Hükûmetin değişik zamanlardaki değişen bakanlarıyla bürokrasideki kadroları değiştirmekte, ehliyete, liyakate değil, bölgeye, sadakate, partiden oluşuna değer vererek, önem vererek bürokraside ciddi bir politizasyonu gerçekleştirmiş, onların marifetiyle ellerine tutuşturulan tekliflerle Meclise gelen tasarıların neredeyse tamamı buradan eksik çıkmaktadır.

Değerli milletvekilleri, şunu samimiyetle söyleyebilirim ki: Muhalefet milletvekilleri, iktidar milletvekillerinden daha fazla çalışmaktadırlar. Muhalefetin gücü getirdiğiniz tasarıları değiştirmeye yetmeyecektir, bunu biliyoruz, ancak o kadar ciddiyet ve samimiyet içerisinde ki verdikleri önergelerle, burada yaptıkları konuşmalarla sürekli iktidara doğru karar verdirmek, doğru tasarı, yasa burada çıkartmak adına gösterdikleri çabalara hiçbir değer verilmeyerek, milletvekilleri gecekondu amelesi yerine konulup gece yarıları buradan apar topar kaçırılan, çıkartılmaya çalışılan yasalarla milletin karşısına çıkılmakta, gece yarısı uyuyan milletvekillerinin çekilen fotoğraflarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığı zedelenmektedir. Bunun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisidir. Parlamentoyu düzgün çalıştırmayan, milletvekiline saygı duymayan, getirdiği, ahbap çavuş ilişkisiyle bakanlıklarda atanan kişilere milletvekillerinin dahi sözünü geçirtemeyen, siyasilerin gücünü bürokraside azaltan bu Hükûmet, işte, bugün, yine, eksikleri tamamlamak adına, torbaya koyduğu yasaları buraya getiriyor. Birbiriyle alakasız... Kara yollarını özelleştirmenin aileden sorumlu Bakanlıkla ne alakası var? İnternete el koymanın bu Bakanlığın getirdiği tasarıyla ne alakası var? Bunun gibi, içerisine doldurularak... İşte Meclisin hâli, milletvekillerimizin katılımına bakın! Televizyon göstermiyor ancak buna herkesin katkıda bulunması, yanlışa "yanlış", doğruya "doğru" diyerek, burada yapmış olduğumuz yemine sadık kalarak, Türk milletine yakışır, ihtilallerin değil, hür parlamentonun hür üyelerinin ortaklaşa, ortak akılda buluşarak doğru yasalar çıkartıp milletin huzurunda olumlu oy alması gerekir.

Ancak, görmekteyiz ki şu an vermiş olduğumuz önerge çerçevesinde, ülkemizde sayıları 8 milyonu bulan, bize emanet, Türk toplumuna emanet, verdikleri oylarla bizleri buraya taşıyan, emek veren, çaba sarf eden, imkân verdiğimizde üreten engelli insanlarımızın aksayan, toplumda gözden kaçan, bürokraside kendilerine verilen kontenjanı bir türlü tamamlatamayan, iş imkânları bulamayan, vergi veren, vergi vermeleri emredilen bir sistem içerisinde engellilerin yığınla sorunları bulunmaktadır. Diğer konuşmamda da o sorunlara değineceğim.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)