Konu:Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un Chp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:54
Tarih:29/01/2014


BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ'UN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, şimdi, az önce hatip arkadaş Anayasa'dan, İç Tüzük'ten falan bahsetti de... Anayasa'yı, İç Tüzük'ü tabii biliyor, hukukçu bir arkadaşımız. Ancak Bakanlığın gereğini yerine getirmediğini de çok iyi biliyor. Siz de biliyorsunuz ki bakanlar hakkındaki bu fezleke aslında klasik bir fezleke değil, milletvekili dokunulmazlık fezlekesi değil arkadaşlar. Bu, Meclis soruşturmasıyla ilgili bir bilgi notudur. Gelecek, burada okunacak, herkesin vicdanına, yasama organı üyelerinin vicdanına hitap edilecek ve onda 1 milletvekilinin imzasıyla bir soruşturma komisyonu kurulacak.

Şimdi, bu prosedüre uyulmuyor. Bakan bey diyor ki: "Efendim, biz postacıyız." E postacıysan gönder kardeşim. Ne bekletiyorsun? Şu anda 17 Aralık soruşturmasını yapan savcı arkadaş, 2 arkadaş, Celal Kara ile Mehmet Yüzgeç bir saat önce dosyadan el çektirildi. Böyle bir hukuk anlayışı olur mu? Adam iddianame yazıyor arkadaşlar. İddianame yazarken görevden alınıyor, dosya alınıyor.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Çeker, çeker...

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ya niye çektiriyorsunuz? Bırakın işini yapsın. Suç işlemişse, bakın, çektiremez. Bu, hukuka, soruşturmaya müdahaledir. Yürütmenin kesinlikle yargıya müdahale...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Çektiren kim? Kim çektiriyor?

BAŞKAN - Lütfen hatibe müdahale etmeyin.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bakın, suç işlemişse, arkadaşlar, suçu varsa soruşturma açın, gereğini yapın. Gereğini yapın, bırakın görevini yapsın.

Bakın, ne yaparsanız yapın bunun altında kalırsınız. 52 milyon dolar rüşvet, bakanınızın biri hakkında; birisi hakkında 10 milyon dolar rüşvet...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - İddia bunlar, iddia...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen bu rakamları nereden buluyorsun ya?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - ...birisi hakkında 1,5 milyon dolar rüşvet...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen o rakamları nereden biliyorsun?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Dosya Adalet Bakanlığında, gidin görün...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Rakamları nereden biliyorsun?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - ... gidin görün orada. Ya, buradan böyle, bakın, işkembeden sallamakla olmaz; gidin oraya bakın.

BAŞKAN - Sayın Özgündüz...

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Dosyalar Adalet Bakanlığında. Buraya gelecek, Meclisin namusudur. O dosyalar -Meclis Başkanına da sesleniyorum- Meclisin namusudur, buraya gelecek, burada okunacak. O zaman, masuniyet karinesine uyuyorsanız soruşturma açılması için önce ilk oyu siz vereceksiniz, vicdanlıysanız. Doğru mudur?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özgündüz.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ha, buna varsanız buyurun kardeşim. Öyle buradan atıp tutmakla olmaz.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar)