Konu:GENEL KURUL ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN DİL VE ÜSLUBA DİKKAT EDİLMESİ GEREKTİĞİNE VE FİZİKİ ŞİDDETİ HİÇBİR ŞEKİLDE TASVİP ETMEDİKLERİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:51
Tarih:23/01/2014


GENEL KURUL ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN DİL VE ÜSLUBA DİKKAT EDİLMESİ GEREKTİĞİNE VE FİZİKİ ŞİDDETİ HİÇBİR ŞEKİLDE TASVİP ETMEDİKLERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, salı gününden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda son derece önemli bir kanun teklifini görüşüyoruz. HSYK kanun teklifi, Anayasa'ya aykırılıkları olan, yargının bağımsızlığını yok eden, yargıyı yürütmenin emrine sokan bir tasarı olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, salı gününden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi olarak İç Tüzük'ün bize vermiş olduğu hakları kullanmak suretiyle tasarının, teklifin yasalaşmasını geciktirme ya da o teklifteki düzenlemeleri Anayasa'ya uygun hâle getirmenin çabası içerisindeyiz. İktidar partisi ve Hükûmet de kendi anlayışı çerçevesinde bu teklifi savunmaktadır.

Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasinin en yüce yeridir. Burada bütün milletvekilleri şüphesiz birer siyasi partinin mensubudur ama onun ötesinde bütün milletvekilleri milletin temsilcisidir. Burada herkesin milletin Parlamentodan beklentisine göre hareket etmesi, davranması gerekir. Her türlü söz olabilir, her türlü engellemeler yapılabilir ama bir fiziki müdahale...

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Hakaret yok... (CHP sıralarından "Sus!" sesleri)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ...bir milletvekilinin bir başka milletvekiline, bir partinin genel başkan yardımcısına fiziki saldırıda bulunması bu Parlamentonun kabul edeceği bir şey olmamalı. Bu tip davranışları Parlamentodan uzak tutmalıyız, bunu önleyecek davranışların içerisinde olmalıyız.

Yine, Parlamentoda bütün yasaların, tekliflerin, tasarıların görüşülmesi sırasında herkes tabii ki karşı tarafı rencide etmeyen bir üslubun içerisinde olmalıdır. Bunu yaparsak, bunu başarırsak burada gerçekten milletin beklentilerine uygun bir görüşme ortamını yaratmış oluruz.

Dileğim, bundan sonra fiziki saldırı gibi, bu Parlamentoda olmaması gereken saldırıların ve diğer, karşı tarafı rencide eden üslupların olmamasıdır.

Teşekkür ediyorum.