Konu:22/1/2014 Tarihli 50'nci Birleşimdeki Bazı İfadelerini Düzelttiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:51
Tarih:23/01/2014


22/1/2014 TARİHLİ 50'NCİ BİRLEŞİMDEKİ BAZI İFADELERİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben dün konuşma yaparken Ahmet İyimaya ile Bekir Bozdağ'ın önce imam-hatip mezunu olduklarını, sonradan da hukuk fakültesini bitirdiklerini... Aslında, imam-hatip okullarını, yüce İslam dininin dürüstlük, doğrulukla ilgili ilkelerinin insanlara aşılandığı bir okul olarak biliyorum. Dolayısıyla hem imam-hatip okulunda okuyup da İslam dininin o yüce değerlerini en iyi şekilde aldıktan sonra, ondan sonra hukuk fakültesini bitiren kişilerin de -daha mantıklı- hukuk felsefesini, hukukun genel ilkelerini bilmeleri ve en azından hem eylem ve işlemlerinde hem yorumlamalarında dürüstçe yorumda bulunmaları gerektiğini belirttim. Ama, orada, demişim ki siz bu durumda olmanız lazımken "Dinsiz olmuşsunuz." diye bir cümle geçmiş ağzımdan. Ben bunu böyle ifade ettiğimi hatırlamıyorum. Zaten, ben kimsenin dini...(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İHSAN ŞENER (Ordu) - Zaten, sen ne konuştuğunun farkında değilsin!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bir dakika arkadaşım, bir dakika.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, Sayın Genç açıklama yapıyor. Dinleyin lütfen, sabredin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben insanların inançlarına saygılı bir insanım. Ses kaydını dinleyeceğim yani eğer böyle bir kelime ağzımdan çıkmışsa arkadaşlardan özür diliyorum.

AHMET YENİ (Samsun) - Her zaman çıkıyor.

BAŞKAN - Lütfen, özür diliyor, daha ne istiyorsunuz sayın milletvekilleri!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama "Tam tersini yapıyorsunuz." gibi bir cümle çıkması lazım.

Arkadaşlar, ben Ahmet İyimaya'yla beraber çalışmış bir insanım yani ben Ahmet İyimaya'nın yerinde olsam -yani, paraya pula ihtiyacı yok- bir kırmızı plaka için de bu kadar kendimi yanlış yorumlama... Burada getirilen Hâkimler ve Savcılar Kanunu tamamen yargı bağımsızlığını elden alıp siyasi iktidarın eline veriyor. Yani, bir çocuğu da getirseniz, deseniz ki: "Ya, bu Hâkimler ve Savcılar Kurulu teklifi yargı bağımsızlığını, hâkim teminatını ortadan kaldırıyor mu?" Çocuk bile bunu bildiği hâlde... Siyasi menfaatleri gereği makamları işgal etmek için insanlar bu kadar kendini değiştirmez, dolayısıyla menfaati için bu kadar kendi özünden fedakârlık etmez.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, bunu söyledim.

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Başka dava açarlarsa açsınlar. Zaten sizin arkadaşlarınız gidip...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Dava da mahkemede.

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte, Fatma Şahin 35 milyar liralık icra göndermiş bana, Tayyip Erdoğan 8 milyar icra göndermiş.

BAŞKAN - Sayın Genç... Teşekkür ediyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Daha, işte bu Meclis Başkan Vekili bana dava açmış...

İHSAN ŞENER (Ordu) - Biraz ağzına sahip ol, ağzına!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, yine davalar geldi.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Çenene sahip olursan rahat edersin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, yani ben davadan kaçmam da...

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen...

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, istediğimi söylerim...

İHSAN ŞENER (Ordu) - Çenene sahip olursan ödeme yapmazsın.

BAŞKAN - Sayın Şener...

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim gerçek düşüncem bu.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Beş dakika ara verin Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için ama tabii, Sayın Başkan Vekili bizi burada konuşturmamak için her tedbiri alıyor.

Teşekkür ederim.