Konu:Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:50
Tarih:22/01/2014


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET METİNER'İN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu teklif Türkiye'nin gündemine neden gelmiştir? (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Teşekkür ederim, sağ olun.

17 Aralık tarihinde İstanbul'da başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle fark ettiniz ki 12 Eylül 2010 referandumunda kendi kontrolünüz altına almış olduğunuzu düşündüğünüz yargı sizin yargınız değil, sizin kontrolünüzde değil, hareket noktanız demokratik değil. 12 Eylül 2010 referandumu öncesini hatırlayın.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Moğultay selam yolladı, Mehmet Moğultay!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Meydanlarda, Sayın Başbakan "Artık üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü olacak." dedi.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Mehmet Moğultay selam yolladı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "Bu maddeler yanlış." dedik, "Bu HSYK olmaz, yanlış." dedik. Ne 12 Eylül 1980'in HSYK'sı ne 12 Eylül 2010'un HSYK'sı, hiçbirisi kuvvetler ayrılığının, bağımsız yargının HSYK'sı değildir.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Mehmet Moğultay'a selam söyle.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama sizin hoşunuza gidiyordu. Biz "Silivri'de Balyoz davasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine pusu kurulmuştur." derken siz "Türkiye bağırsaklarını temizliyor." diyordunuz. Evet, Türkiye, gerçekten bağırsaklarını temizleyecek bir sürece 17 Aralıktan sonra girdi ama hedefe siz oturtuldunuz, daha doğrusu Hükûmet oturtuldu. Grubunuzu tenzih ederim. Sizle Hükûmet arasında, Sayın Başbakan arasında bir paralellik kurmayı kesinlikle arzu etmem.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Hepimiz biriz. (AK PARTİ sıralarından "Biz hepimiz biriz." sesleri)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Biliyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi de bu grup da bundan rahatsızdır.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Fitne çıkarma, fitne!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yolsuzlukları önleyeceğiz diye geldiniz, yolsuzluklardan gideceksiniz. Bu hesap mutlaka sorulacaktır size.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)