Konu:Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İle Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın Sataşma Nedeniyle Yaptıkları Konuşmalarındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:50
Tarih:22/01/2014


ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ İLE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA'NIN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIKLARI KONUŞMALARINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, konuşmamda şöyle dedim: Ahmet İyimaya'yla Bekir Bozdağ hem imam hatip mezunları hem de hukuk fakültesini bitirmişlerdir. İmam hatip mezunu olan arkadaşlarımızın hak ve adalete normal hukuku bitirenlerden daha fazla bağlı olması lazım, bu anlamda söyledim.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Seninki daha mı az?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ve dolayısıyla, buraya gelen bir kanunu Anayasa'ya uygun olarak yorumlarken daha adil, daha hakkaniyete uygun hareket etmeleri lazım.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Tutanaklar ortada, tutanaklar!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama şimdi burada getirilen kanunda yani hâkimler ve savcılar... Biz bugünkü Hâkimler ve Savcılar Kurulunun tarafsız olduğuna inanmıyoruz ama ne de olsa tarafsız bir kuruldur. Ama ondan alıp da adalet bakanına bağlamak, hâkimlerin bağımsız olduğu anlamına gelmez. Benim söylediğim şeyleri lütfen anlasınlar. Şimdi, Bekir tabii, hâkimlere...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)