Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:50
Tarih:22/01/2014


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 523 sıra sayılı Yasa Teklifi'nin 2'nci maddesinin teklif metninden çıkarılmasıyla ilgili önerge verdik.

Şimdi, Bekir burada çıktı, bu kanunun Anayasa'ya uygun olduğunu söyledi.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Terbiyeli konuş be!

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - "Sayın Bakan..."

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Saygılı ol, saygılı!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ahmet İyimaya çıktı, bu kanunun Anayasa'ya uygun olduğunu söyledi.

Biraz fikir namusunu taşıyan, biraz dürüst olan bir insan bu maddenin Anayasa'ya uygun olduğunu iddia edemez arkadaşlar.

Maddenin esası nedir? Hâkimler, savcılar yurt dışına staj ve görgülerini arttırmak için... Eskiden seçilirken HSYK seçiyordu, gönderiyordu, şimdi HSYK'daki o yetkiyi alıyorsunuz, Adalet Bakanına veriyorsunuz.

Şimdi, yani Hâkimler ve Savcılar Kurulunun bu... Hâkim ve savcıların yurt dışına gönderilmesindeki esası maliye memuru statüsüne düşürüyorsunuz.

Şimdi, hangi akıl ve hangi mantık burada yapılanın yargı bağımsızlığı olduğunu söyleyebilir?

Şimdi, Bekir burada biraz önce diyor ki...

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - "Sayın Bakan..."

KAMER GENÇ (Devamla) - "Biz yargı bağımsızlığını koruyoruz." Ya, insan biraz Allah'tan utanır ya, Bekir! Sen güya... Sen de Ahmet İyimaya, hem imam hatip mezunusunuz hem de hukuku bitirmişsiniz. Sizden biraz daha dürüst bir fikir aslında teşekkül etmesi lazım, tam dinsiz (x) olmuşsunuz ya, böyle bir şey olur mu? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen, temiz bir dille konuşun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, İzmir'deki olay şöyle: Şimdi, Ulaştırma Bakanının bacanağını suçüstü yakalıyorlar, ondan sonra Ulaştırma Bakanının bacanağını teslim etmiyorlar; bu Bekir telefon ediyor, Müsteşarına talimat veriyor, diyor ki: "Savcıya söyle, o soruşturmayı geri alsın." Savcı da almıyor. Ama beş gün kaçırıyorlar, ondan sonra kendilerine göre bir hâkim ve savcı buluyorlar, ondan sonra tahliye ediyorlar.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Bozacının şahidi şıracı.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Tayyip'in oğlu niye kaçıyor? Bakın, Tayyip'in oğlu... Deniliyor ki Tayyip'in oğluna: Sen bir vakıf kurmuşsun, bu vakfa 200 trilyon lira birisi bağışlamış, 3 milyon dolar birisi bağışlamış, hazine arazileri alanlar evvela gitmişler, bu Tayyip'in oğlunun vakfına para vermişler; ondan sonra Tayyip de diyor ki: "Ya, benim oğlum hayır işlerini yapıyor." Yahu, hayır işlerini o yapıyor da başkası yapmıyor mu?

Şimdi, bakın, hırsızlığınızla suçüstü yakalanmış bir iktidarsınız, bu hırsızlığınızı örtbas etmek için ne yapıyorsunuz, hâkimleri kendi statünüz içine almak istiyorsunuz. Yani bunu böyle kısaca izah etmek isterseniz, on iki senelik iktidarınız zamanında, soygunlardan ve yolsuzluklardan kaynaklanan bir lağımdan teşekkül etmiş bir bataklık var. O bataklığın içine birçok yöneticileriniz girmiş ve batmış. Şimdi, bu kanunla getiriyorsunuz o lağım bataklığında "Efendim, biz bundan nasıl çıkarız?" diyorsunuz. Şimdi, icat edilmiş dozerleri getirseniz bunu çıkaramazsınız çünkü bu lağım, bu bataklık çok büyük bir bataklık. Bu, sizi kurtaramaz. Bu kadar insanlık dışı bir düşünceyle olamaz.

Şimdi, yarına ne yapacaksınız, bu kanunu çıkardıktan sonra? Zaten 1. Daireyi istediği gibi değiştirmiş Bekir. Ondan sonra, oraya 5 tane hâkim getirmişsiniz, iki günde 96 tane hâkimi değiştirdiniz, savcıyı değiştirdiniz. Yarına ne yapacaksınız? Kendinize göre bir mahkeme teşekkül edeceksiniz, Tayyip'in çocuklarını, Bakanın çocuklarını oraya götüreceksiniz, hâkimler sizi affedecek. Geçmişte Tayyip Erdoğan gitti, Üsküdar hâkimi... Orada AKBİL'de nasıl aklandı? Daha Başbakan olmamıştı, partisi Başbakandı, gitti orada, Üsküdar'da hâkim onu akladı, arkasından... Hâkim şimdi Yargıtayda nerede biliyor musunuz? Şimdi, onu da ne yapacaksınız? Birtakım kendinize göre hâkimleri bulacaksınız, getireceksiniz, kendi pisliklerinizi temizleyeceksiniz; o hakimler de size... Ondan sonra, birtakım makamlar vereceksiniz. Siz bununla Türkiye'yi bir karanlığa götürüyorsunuz. Türkiye'nin Anayasa'sını değiştiriyorsunuz. Anayasa'nın 2'nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Bu hukuk devleti kalkınca Türkiye'de bir dikta rejimi olacaktır. Yani bu kanun yok hükmündedir, keenlemyekûndür. Eğer vakıf kanunu çıkarıp da Anayasa Mahkemesine rüşvet vermezseniz, Anayasa Mahkemesinde de bu keenlemyekûn sayılır ve hiç çıkmamış sayılır.

Ya, böyle insanlık dışı, ahlak dışı, hırsızlığı bu kadar metheden, hırsızlığa bu kadar sahip çıkan bir kanunu buraya getirebilmek için insanlarda utanma olmaması lazım, ar olmaması lazım, ar damarı olmaması lazım. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya! Böyle burada bunlar savunulur mu ya!

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)