Konu:Sözlü Soru Önergeleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:4
Tarih:08/10/2013


SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Aslında benim soruma verilen cevap yanlış. Bu savcılar hiçbir surette mahkeme kararında tahrifat yapmamışlar. Mahkeme kararının 1'inci maddesinde borçluların bütün mal varlıklarına el konulması konusunda mahkeme bir karar vermiş, 2'nci maddesinde de "Biz zaten 1'inci maddede bunların varlığına el konulması konusunda karar verdik, 2'nci maddeyle istenen ticari ortaklıklardaki varlıklarına da el konulması konusundaki bir hükmü vermesine gerek yoktur, bu konuda karar vermesine gerek yoktur, mahal yoktur." demiş, dolayısıyla burayı kapatmış ama Adalet Bakanı kasten Deniz Feneri davasının sonucu Tayyip Erdoğan ve kendisine, AKP'nin ileri gelen kişilerine dokunduğu için sudan bahanelerle bu savcıları görevden almıştır. Nitekim Yargıtayda bu arkadaşlar, bu üç savcı yargılanmış ve burada bir resmî evrakta tahrifat yapılmadığı anlaşıldığı için...

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç.

Sayın Halaman...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, cümlemizi tamamlayalım, niye örtbas ediyorsun?

BAŞKAN - Hayır, Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani efendim, İç Tüzük'e göre...

BAŞKAN - Efendim, birer dakika süre veriyoruz. Bunu biliyorsunuz.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Birer dakikayı nereden çıkarıyorsunuz!

BAŞKAN - Sadece açıklama isteyebilirsiniz Sayın Genç, Tüzük açık.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, bizim konuşma hakkımızı sınırlıyorsunuz.

BAŞKAN - Hayır, konuşma hakkınızı sınırlamıyoruz efendim. Tüzük'teki konuşma hakkı neyse onu uyguluyoruz burada.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Çok keyfî hareket ediyorsunuz. Ondan sonra söyleyince arkamızdan tazminat davası açıyorsunuz. Yahu yakışıyor mu size yani? Ya böyle bir şey olur mu? Biraz önce bir şey söylüyorum, beni dinlemeden hemen geçiyorsunuz. Ya burada bir milletvekili konuştuğu zaman...

BAŞKAN - Sayın Genç, dinledim sizi.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, bir milletvekili konuştuğu zaman dinlemek zorundasınız.

BAŞKAN - İç Tüzük gereği, Sayın Bakanın açıklamasından sonra kısa bir açıklama isteyebilirsiniz. Sürenizi verdim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Siz şimdi örtbas ediyorsunuz yani Deniz Feneri davasında yapılan yolsuzluğu örtbas etmenin vasıtası oluyorsunuz. Yani yakışıyor mu bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkan Vekiline?