Konu:BALYOZ DAVASI SONUCUNDA MAHKÛMİYETLERİ KESİNLEŞEN SUBAYLARIN ASKERÎ CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM ETMELERİ GEREKTİĞİNE VE BU KONUYU MİLLÎ SAVUNMA BAKANININ DİKKATİNE SUNDUĞUNA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:48
Tarih:16/01/2014


BALYOZ DAVASI SONUCUNDA MAHKÛMİYETLERİ KESİNLEŞEN SUBAYLARIN ASKERÎ CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM ETMELERİ GEREKTİĞİNE VE BU KONUYU MİLLÎ SAVUNMA BAKANININ DİKKATİNE SUNDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Millî Savunma Bakanı da buradayken bir konuyu dikkatine sunmak istiyorum.

Balyoz davasında gerçekleşen hukuksuz yargılama sonucunda birçok subayımız, komutanımız haksız, hukuksuz bir şekilde mahkûm edilmiştir. Şimdi mahkûmiyetleri kesinleşen bu subaylarımız askerî cezaevinden Silivri'deki sivil cezaevine nakledilme gerçeğiyle karşı karşıyadırlar. Sayın Bakan, yetkililer, bunun, Askerî Ceza Kanunu'na göre zorunlu olduğunu söyleyebilirler. Ancak, bu personelin hâlen Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilmemiştir. Ayrıca, yargı güvenilirliğinin tartışıldığı, yeniden yargılama seçeneğinin Türkiye'nin gündeminde olduğu bir sırada bu subay ve komutanlarımızın etik ve psikolojik olarak bulundukları askerî cezaevinde kalmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu, çözüm bulmak üzere Sayın Millî Savunma Bakanın dikkatine sunuyorum.

Teşekkür ederim.