Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:48
Tarih:16/01/2014


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, on yıl önceye gidelim arkadaşlar. 16 Aralığı 17 Aralığa bağlayan 2004 yılı gecesinde Türkiye Cumhuriyeti adına Brüksel'de müzakereler yürüten Sayın Başbakan, zamanın Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül Avrupa Birliğinden "tam üyelik müzakeresi" adı altında bir takvim aldılar. Öyle veya böyle, Avrupa Birliğine üyelik müzakeresi başlayan bir sürece girmiş oldu Türkiye.

Ondan on yıl sonraki, tam on yıl sonraki Türkiye fotoğrafına baktığımızda, Türkiye bugün ulusal birliğini kaybetmiş durumda; Türkiye, toplum kesimleri arasında kavga yaşayan bir ülke konumunda; demokrasiden, haklardan, özgürlüklerden uzaklaşmış bir ülke konumunda; "hak", "hukuk", "adalet" gibi kavramların özel yetkili mahkemeler tarafından katledilmiş olduğu bir ülke konumunda ve yine, yolsuzluk ve rüşvet gibi bir ciddi toplumsal çürümenin toplumun gündemine oturduğu bir ülke konumunda; "paralel devlet", "derin devlet" gibi tartışmaların olduğu bir ülke konumunda. Bakın, nereden nereye gelmişiz.

Yine, dış politikaya baktığımızda, on yıl önce Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisinin ilk hükûmet döneminde geleneksel dış politikasını yürütürken, komşularıyla herhangi bir sorunu yok iken, dünyanın sayılı ülkelerinden biriyken bugün bütün komşularıyla kavgalı bir ülke konumunda.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Suriye'nin kendi halkıyla problemi var Akif Bey, bizimle değil, kendi halkıyla problemi var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hiç kimse Suriye'deki zarar gören halka, Suriyelilere yardım etmeyelim demiyor ama sizin, medeniyetlerin buluştuğu kent olan Hatay'ı karmakarışık etmeye, o kenti gözden çıkarmaya hakkınız yoktur. Bizim eleştirdiğimiz budur. Amaç diktatörlüklere sahip çıkmaksa... Sudanlı El Beşir'i de kırmızı halılarla Türkiye'de karşılamayacaksınız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)