Konu:Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:4
Birleşim:47
Tarih:15/01/2014


ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi Sayın Başkan, biz o kürsüyü güvenilir bir kürsü gibi kabul ediyoruz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sayın Başkana böyle hitap edemezsiniz!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben orada, bu kanunla ilgili gönderdiğim dilekçede diyorum ki: "522 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü, maddeleri ve oyumun rengini belirtmek üzere söz istiyorum." Açın, okuyun oradan yani böyle gizlemeye gerek yok. O zaman, Başkanlık Divanına bizim güvenimiz yok.

BAŞKAN - Kimsenin gizlediği falan yok Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yo yo gizliyorsunuz, gizliyorsunuz.

BAŞKAN - Ben niye gizleyeyim Sayın Genç çok rica ederim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Okuyun oradan.

BAŞKAN - Okuruz efendim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Okuyun.

BAŞKAN - Okuruz.

Siz önerge için, bakınız... Lütfen, söz hakkınız kaçmasın.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sayın Başkana saygısızlık yapma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, burada getirilen bu maddeyle, bakın 6303 sayılı Kanun'un yürürlükteki maddesine göre, bu Türk Dünyası Kültür Başkenti tasfiye edildiği takdirde -31/12/2013 tarihinde tasfiye edilecek- tasfiye sonucunda, o sıradaki mal varlıklarının yarısı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine, yarısı da il özel idaresine verilecek. Bir fıkra ilave etmişler, diyor ki: "Bu mal varlıkları yönetim kurulu tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılacaktır." Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Bu ne demektir? Yani yönetim kurulu AKP'nin emrinde; burada aşağı yukarı 600 trilyon liralık bir mal varlığı var, bu 600 trilyon liralık mal varlığını yönetim kurulu -zaten AKP'lilerin elinde- bunu istedikleri kişilere seçim yatırımı olarak verecek. Böyle bir şey olur mu? Peki, niye?

Arkadaşlar, bu vakfın parasının bir kısmını Eskişehir Belediyesi ödemiş, bir kısmı devlet bütçesinden. Vakfın gelirleri belirtilmiş kanunda; bir kısmı Eskişehir'deki belediye başkanlarından, bir kısmı devlet bütçesinden, bir kısmı özel idareden, bir kısmı da bağış ve ikramlardan alınmış. Peki, 60303 sayılı yürürlükteki kanuna göre, bu mal varlıklarının yarısının Eskişehir Büyükşehir Belediyesine verilmesi öngörüldüğü hâlde, yarısının da Eskişehir İl Özel İdare Müdürlüğüne verilmesi öngörüldüğü hâlde, neden bu değişiklik yapılıyor, bunun sebebi nedir? Tamamen siyasi amaç. Yani 600 trilyon liralık mal varlığını -yönetim kurulu AKP'nin elinde- istedikleri kişiye verecekler. İşte, bu da bir suistimal. Bunda dürüstlük var mı? Yok, suistimal.

Şimdi, sen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden, Eskişehir'de 2 tane ana kentin içinde belediye var, onlardan paraları alacaksın, o paraları, getireceksin -tasfiye edince- AKP'nin emirine vereceksin. Bunu hak, adalet kabul eder mi ya?

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - İktidarda CHP olsa ne olacak?

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim?

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - İktidarda CHP olsa ne olacak?

KAMER GENÇ (Devamla) - Doğrusu neyse onu yapacağım.

Ya, şimdi, senin aklın CHP'ye ermez çünkü senin o davranışların var ya... CHP'deki dürüstlüğü, insanlığı, karakteri kavrama duygusuna sahip değilsiniz.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Yıllardır senin aklın CHP'ye eriyor, Doğru Yol Partisine eriyor, bağımsızlığa eriyor! Olmadığın hiçbir şey yok! Her türlü şeye eriyor senin aklın! Dönüyorsun yani! Dönmediğin yer yok!

VELİ AĞBABA (Malatya) - On yıl önce sen hangi partideydin?

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayınız lütfen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, burada açık bir yolsuzluk var.

Şimdi, arkadaşlar, bakın, en basit bir şey, bu Halk Bankası diyorlar değil mi? "Halk Bankası, bir şey yok..." Bakın, arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim: Halk Bankasının 2008 yılında 1 milyar 250 milyon lira yani 1 katrilyon 250 trilyon lira, 2009 yılında 1 katrilyon 668 milyar lira, 2010 yılında 1 katrilyon 758 trilyon lira, 2011 yılında 1 katrilyon 668 trilyon lira ve 2012 yılında 1 katrilyon 959 trilyon lirayı kendi yandaşlarınıza -hani "Halk Bankası çok masum." diyorsunuz ya- teminat alınmadan verilmiş ve bunlar değersiz alacak ilan edilmiş. Peki, bunlar bu devletin, milletin parası...

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Sen bu yandaş işini iyi biliyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya gelin, hesaplar var, görelim.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Sen bu yandaş işini iyi biliyorsun! Nereden biliyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, bunları araştıralım, eğer bunlar yalansa ben burada kendimi yakarım, bak ben burada kendimi yakarım. Eğer yalan değilse siz de yakar mısınız?

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Bırak bu boş lafları!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, insan olun be, dürüst olun be! Biraz bu devletin malını korumasını bilin.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Sen bu yandaşlık konusunda doktora yapmışsın! Sen bu işi iyi biliyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Mayanızda dürüstlük yok mu? Her namuslu insanın mayasında bir dürüstlük var ama insanlar, eğer mayasında dürüstlük yoksa, her türlü yalanla eğer buna karşılık vermeye kalkarsa benim bunlarla işim yok ki. Ben size burada rakam veriyorum, mekân veriyorum.

Dolayısıyla, önergemizin mahiyeti budur, hak ve adalet gereği bu önergenin kabul edilmesi lazım. (CHP sıralarından alkışlar)