Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 522 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin Tümü Üzerinde Şahsı Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:47
Tarih:15/01/2014


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN 522 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN TÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, arkadaşlar, benim avukatlık sıfatım yok. Mustafa Efendi, bak, benim avukatlık sıfatım yok. Avukatlık sıfatı olmayan bir kişi nasıl terör örgütünün avukatlığını yapar, nasıl kaçakçıların, hayali ihracatçıların, eroin ve afyon kaçakçılarının avukatlığını yapar? (CHP sıralarından alkışlar) Şimdi, yapabilir mi Mustafa? İftiran anlaşıldı mı?

Bakın, arkadaşlar, mal beyanım cebinde geziyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bir kısmı... Bunlar sadece Ankara'dakiler.

KAMER GENÇ (Devamla) - Neden geziyor biliyor musunuz? Gitmiş Türkiye Büyük Millet Meclisinden almış. Tabii, Cemil Çiçek onun Meclis Başkanı, gitmiş gizli mal beyanımı, açık bir şey...

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Doğru mu onlar, doğru mu?

KAMER GENÇ (Devamla) - ...getirmiş gezdiriyor.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Doğru mu?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, bir şey söyleyeyim... Bak, bir dakika, söyleyeyim size...

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Doğru mu değil mi?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ya, doğru olsa bile, insanların yatak odasına... Böyle mi alınır ya! (AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar)

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama bir dakika, şimdi... Ya, bir dakika... Bir dakika kardeşim ya!

BAŞKAN - Lütfen, bir dakika dinleyiniz. Lütfen.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Doğru mu, yanlış mı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, hayır ya... Doğru mu, yanlış mı söyleyeceğim.

Şimdi, 1972 yılında, ben Dikmen'de 5 dönümlük bir arazi aldım, Dikmen'de.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Memurken...

KAMER GENÇ (Devamla) - Memurken, ne var yani?

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Yo, yo, sordum sadece.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dikmen'de imarı olmayan, dağın tepesinde 5 dönümcük bir arazi aldım.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Hadi bakalım!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, o araziden imar geçti, 5 tane parsel geçti. 5 tane parseli daire karşılığı verdim. Orada bahsettiği o daireler, o parsellerden aldığım daireler. O zaman aldığım o 5 dönümlük arazinin fiyatının da hesabını veririm. Dolayısıyla, orada kalan dairelerin de bir kısmını sattım.

Bir şey teklif ediyorum: Bakın, iktidar sizde, hesap uzmanlarınızı getirin, maliye müfettişlerini getirelim, baştan sonuna kadar hesabımızı inceleyelim. Eğer inceletmiyorsanız şerefsizsiniz, alçaksınız eğer inceletmiyorsanız. (CHP sıralarından alkışlar) Ama, Tayyip Erdoğan da mal varlığının hesabını verecek. Mustafa, sen de vereceksin. Mal varlıklarımızı çıkaralım, milletin karşısına şey edelim. Tabii, ben, şimdi iki dakikada ne diyeyim? Şimdi, senin bakanların da şey etsin, şerefli ve namuslu insanlar ne yapar arkadaşlar? Bakın, maliye müfettişlerini...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen 76 milyonda sonuncusun...

KAMER GENÇ (Devamla) - ...hesap uzmanlarını getirelim, hepimizin, sizin de, hepinizin, milletvekillerinin hesaplarını incelettirelim...

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - ...hangi ihaleleri aldınız, hangi ihalelere aracılık yaptınız.

Tabii, ben, Mustafa'nın yaptığı iftiraları biliyorum ama tabii iki dakikada ben ne diyeyim yani şimdi.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - İlan ver, ilan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen 76 milyonda...

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, Mustafa, seni ezeceğim, ezeceğim.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Masajla mı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle ezeceğim, ezeceğim, ezeceğim, böyle çamur gibi yere sereceğim. (CHP sıralarından alkışlar)