Konu:MİLLÎ ŞAİR VE BURDUR ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF ERSOY'UN 77'NCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:42
Tarih:02/01/2014


MİLLÎ ŞAİR VE BURDUR ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF ERSOY'UN 77'NCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mehmet Akif Ersoy'umuzun vefatının 77'nci yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

İstikbalimizin ve istiklalimizin şairi Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 yılında rahmeti rahmana kavuştu. "Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma; sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecek?" Mehmet Akif de öldükten sonra amel defteri kapanmayanlardan, faydalı ilim bırakanlardan birisi; vefatından sonra birçok mütefekkire, gönül dostuna, Allah dostuna, hak davası olan devlet adamına ve siyasetçiye, öğretmene, öğrenciye ilham ve yol gösterici olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy, cumhuriyetimizin ilk meclisinde Burdur Milletvekili olarak görev yaptı. Fazilet mücadelesinde, Millî Mücadele'de, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun topraklarını gezerken Burdur'umuza uğradı ve Burdur'umuzdaki vatandaşlarımız tarafından karşılandı ve bağrına basıldı.

Millî Mücadele'den zaferle çıktıktan sonra, Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda Burdur ve Biga'dan milletvekili seçildi. Kendisi, o dönemde evliyalar ve âlimlerin olduğu Burdur ilinin milletvekilliğini bizzat tercih etmiş ve bu mutluluğunu Burdur halkıyla paylaşmıştır.

Mehmet Akif yaşarken bin bir güçlükle, zorlukla, baskıyla, fakruzaruret içerisinde yaşamış olmasına rağmen, şimdi binlerce isimde, okulda, mahallede, sokakta, kültür merkezinde ve Burdur halkının kadirşinaslığı olarak da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ismi yaşatılmaktadır. 21 bin öğrencisiyle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde "Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek./Çiğnetmedi namusunu işte, çiğnetmeyecek!" dizeleriyle gençlerimize ümit oldu, ilham oldu.

Biz, Mehmet Akif'i dindar olduğu için seviyoruz. Biz, Mehmet Akif'i inandığı gibi yaşayan adam olduğu için seviyoruz. Biz, Akif'i haksızlık karşısında susmadığı için seviyoruz. Biz, Akif'i mazlumun, garibin gurebanın, fakirin fukaranın yanında olduğu için seviyoruz. Biz, Mehmet Akif'i İstiklal Marşı'nı satmadığı için seviyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Özellikle, sosyal çalkantıların yaşandığı günümüzde, Akif'in bir baba olarak ailesine, çocuklarına yazdığı mektupların okunmasını tavsiye ediyoruz. Nesilden nesile Safahat'ın aktarılmasını tavsiye ediyoruz. Devlet adamları ve siyasetçilerin halkın yanında, halkın dinî ve millî değerleriyle düşünüp onları istikbale taşımanın mihenk taşlarını öğrenmelerini istiyoruz. Mehmet Akif'in ömrü boyunca erdemli, şahsiyetli, vakarlı, dik duruşun nasıl hayatına yansıdığını herkesin bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Ne acıdır ki İstiklal Marşı'nı yazdığı hâlde, ülkesinden sürgüne gönderilen tek şairdir. Allah'tan sürgüne gitmiştir. İstiklal Marşı'nı yazdığı hâlde, istiklal mahkemelerinde yargılanmaktan kurtulmuştur.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) - Döndükten sonraki sözünü de söyle. İstismar etme, döndükten sonraki sözünü söyle.

BAYRAM ÖZÇELİK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ülkesini yöneten devlet adamlarının rehberi ve izinde gittiği Mevlâna olursa, Yunus olursa, Hacı Bektaş olursa, Hacı Bayram Veli olursa, ülkesini yöneten bir Başbakanın baş ucu kitabı Safahat olursa, Mehmet Akif olursa endişelenmeyin, tereddüde düşmeyin çünkü onun yüreğinde gözyaşı medeniyetinin izleri vardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) - "Müslümanlığın en iyi yaşandığı ülke Türkiye'dir." demiştir. Onu da söyle, istismar ediyorsunuz.

BAYRAM ÖZÇELİK (Devamla) - İçeride ve dış politikada bir tarafta zulmeden varsa, diğer tarafta mazlum varsa Türkiye'nin tavrı ne olacak diye tereddüde düşmeyin.

Mehmet Akif:

"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, boğarım! ...

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale! "

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) - Arkadaşlarına bak, bize bakma!

BAYRAM ÖZÇELİK (Devamla) - "Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım." (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - O "yerim" lafından sonra arkadan ne gelecek diye bekledik! "Rüşvet yerim..."

BAYRAM ÖZÇELİK (Devamla) - Ülkeyi yönetenler hedef koymuşsa, "2023", "2053" ve "2071" diyorsa niye tereddüde düşülür?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Safahat'ta "Rüşvet yerim" yok ama, haberiniz olsun!

BAYRAM ÖZÇELİK (Devamla) - Akif ne diyor:

"Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...

Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak.

Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle.

İmanı olan kimse gebermez bu ölümle:

Ey dipdiri meyyit, 'İki el bir baş içindir.'

Davransana... Eller de senin, baş da senindir!" (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) - Bugün olsa ayakkabı kutusu için şiir yazardı!

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, hızını alamadı arkadaş ya!

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özçelik.

BAYRAM ÖZÇELİK (Devamla) - Mehmet Akif'in hayatımızda en kestirme yol tavsiyesi:

"Allah'a güven, sa'ye sarıl, hikmete râm ol.

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol."

Mehmet Akif'in ruhu için en güzel hediyemiz Fatiha olsun.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)