Konu:Artvin'de Yaşanan Sorunlara İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:42
Tarih:02/01/2014


ARTVİN'DE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında bütün yurttaşlarımın yeni yılını kutluyor, hepsine saygılarımı sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, Artvin son yıllarda büyük seçmen kaybına, büyük kayba uğrayan bir il. Nüfusumuz hızla azalıyor; 1990 yılındaki nüfusla bugünün arasında yaklaşık 30-35 binlik bir azalma var, bundan dolayı müthiş bir azalma var. Bu gelinen noktada, öncelikle bunu vurgulamak istiyorum ama Artvin'e ilişkin sorunlara başlamadan önce, siyasal iktidarın Artvin'e bakış açısını yapmaması gerekenleri yapmak, yapması gerekenleri ise yapmamak şeklinde özetlemek istiyorum. Bu beş dakikalık süre içerisinde, ilçelere ilişkin sorunları kısaca arz etmek istiyorum değerli milletvekilleri.

Yusufeli ilçesinden başlarsak: Yusufeli'de bir kamulaştırma sorunu var, baraj sahası içerisinde kalıyor, kamulaştırmaya ilişkin bu...

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, sol tarafınıza bakar mısınız? Duyamıyoruz.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bayraktutan.

Sayın milletvekilleri, lütfen sessiz olalım.

Buyurun efendim.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Sayın Başkan, bir daha alabilir miyim?

Gelinen noktada, Yusufeli'nin sorunları var, kamulaştırmaya ilişkin sorunları var. Yusufeli halkı, bir an evvel kamulaştırmaya ilişkin sorunların giderilmesini istiyor, kamulaştırmaya ne zaman başlanacağına ilişkin belirsizliğin bir an evvel ortadan kalkmasını istiyor, ilçe merkezine ilişkin belirsizliğin bir an önce ortadan kalkmasını istiyor ve Yusufeli'nin Kılıçkaya beldesi biliyorsunuz Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanının olduğu yerdir, İsviçre'de kadının adı yokken Kılıçkaya'da kadın belediye başkanı vardı, Kılıçkaya'da ne yazık ki belediye kapatıldı, bunlara ilişkin sorunların ortadan kaldırılmasını istiyor. Bir de büyük marketlere ilişkin sorunlar var.

Yine, Ardanuç ilçemizde bitmeyen bir dere yolu şikâyetimiz var. Bütün bakanlara soruyoruz, beş yıldır soruyoruz, hep öbür yıllara öteliyorlar, dere yolunun bitirilmesini talep ediyoruz. İspir-Olur yoluna ilişkin sorunlar var, bunların kaldırılmasını istiyoruz. Ardanuç ilçesi -buradan defalarca söyledim- adliyenin kapatılmasına ilişkin bu tasarrufun geri alınmasını istemektedir, hastane sağlık ocağına dönüştürüldü, bunun kaldırılmasını istemektedir.

Şavşat ilçemiz: Hopa Dağı Tüneli yapılmaya başlandı, teşekkür ediyoruz ama bunun bir an önce mutlaka Sahara Tüneli'yle birleştirilmesi, o transit yolun gündeme getirilmesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz.

Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz 2009'da Şavşat'ta bir facia oldu, 5 vatandaşımız ne yazık ki -dere ıslahı yapılmadığı için- hayatlarını kaybettiler. O günden bugüne kadar, Devlet Su İşlerinin orada yapmış olduğu herhangi bir şey yoktur, şehir içi geçişinin mutlaka halledilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

AHMET YENİ (Samsun) - Tünelleri anlat.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Şavşatlının hastaneye ilişkin tereddütleri var, sağlık ocağına dönüştürüleceğine ilişkin kaygıları var. Bunu bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum.

Artvinli de şunu ifade etmek istiyor değerli arkadaşlarım: Artvin'de, Cerattepe'de maden istemiyoruz, madenle Artvin'in kirletilmesini istemiyoruz. Bir kere daha yüce Parlamentodan bunu Türkiye'ye haykırmak istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Borçka'ya ilişkin: Bakın, daha burada milletlerarası anlaşmalarla kabul ettik; Borçka'da bir Muratlı Sınır Kapısı'nın açılması gerekir diye ısrarla ifade ettik, o anlaşmayı kabul ettik. Muratlı Sınır Kapısı'yla alakalı neyi bekliyorsunuz, bunu merak ediyorum? Borçkalı da merak ediyor, Artvinli de merak ediyor değerli arkadaşlarım.

Murgul yüksekokul istiyor, diğer ilçeler de istiyor. Murgul'daki yüksekokulun bir an önce açılmasını, bunun yanında kapatılan Damar Belediyesinin bir an önce açılmasını biraz önce de ifade ettim, Şavşat'ta, kapatılan Meydancık Belediyesinin de bir an evvel açılmasını ifade etmek istiyorum.

Hopa ilçemizde de sorunlar var değerli arkadaşlarım. Sarp Sınır Kapısı ne yazık ki yeterli fiziki koşullara sahip değil. Gürcistan'a gidin, bir de bizim tarafa gelin, iki taraf arasındaki farkı görürsünüz. Bu farkın giderilmesi gerekiyor. Sarp Sınır Kapısı'ndaki iyileştirmelerin mutlaka olması gerekiyor, tır kuyruklarının kaldırılması gerekiyor, köyle Sarp Sınırı arasındaki o fiziki imkânsızlıkların mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor.

İlk olarak, Türkiye'de bir ilçede, ilçe sınırları içerisinde hidroelektrik santrali kuruldu Arhavi'de, duvarlarla çevrildi. Arhavi bu hidroelektrik santraline "Hayır." diyor. Bakana geçen yıl dedim ki: "Bakın, Kamilet Vadisi'nde bir cinayet işliyorsunuz. Ne zaman bu cinayeti düzelteceksiniz?" Bir yıl önce Bakan dedi ki: "Bugün yarın geliyorum, bu cinayeti mutlaka düzelteceğim." Bir yıl geçti, Bakan hâlen Arhavi'ye gelmedi. Cerattepe'ye ilişkin cinayeti de söylemiştim. Ne yazık ki Bakan bugüne kadar daha Artvin'e gelmedi. Buradan Enerji Bakanına bir kere daha sesleniyorum: Lütfen, bu cinayetleri durdurun.

Değerli arkadaşlarım, Artvin Türkiye'nin en önemli kentlerinden bir tanesi. Artvin bir cumhuriyet kenti. Artvin'de 4 dil konuşuluyor; Gürcüce konuşuluyor, Lazca konuşuluyor, Hemşince konuşuluyor, Türkçe konuşuluyor ama şunun iyi bilinmesini istiyorum: Bunlar bizim zenginliğimiz değerli arkadaşlarım. Artvinliler her türlü siyasal düşünceye sahiptirler. Bu siyasal düşüncelere sahip olmalarına rağmen, Artvin'den her siyasal düşünce çıkar, bir tek vatan haini çıkmaz; bunu bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz bayrağımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, devletimizi seviyoruz.

Sözlerimi bitiriyorken diyorum ki Artvin Türkiye'dir, Türkiye de Atatürk; Atatürk Türkiye'dir, Türkiye de Artvin.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)