Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:37
Tarih:20/12/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Canikli herhâlde bu onayı incelemedi, raporları da okumadı. Telefonla muhtemelen ilgili kurumun daire başkanından bir bilgi aldı, o da "Ya, o şöyle şöyleydi." gibi yuvarlak bir cevap verdi, onu kullanıyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hiç de öyle değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, onay ne diyor: "İhbar konularının soyut iddialar içerdiği, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı inşaat, ihale ve işlemlerinde usulsüzlüklerin yapıldığı ve kurumun zarara uğratıldığının öne sürüldüğü, bu şifahi ihbarlarda hangi ihalede ve hangi ihalelerde ne şekilde, ne tür usulsüzlüklerin yapıldığının belirtilmediği..." Soyut yani. "Kılıçdaroğlu orada zarara uğrattı kurumu."

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Zarara uğratmadı mı peki?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ayrıca "Hangi yıllarda veya dönemlerde..." (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar ya.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "...bu usulsüzlüklerin yapıldığına dair bir somut bilginin bulunmadığı, onayda belirtilen hususların çok genel ifadeler olduğu, somut olarak herhangi bir şey belirtilmediği görülmüştür. Bu nedenle yapılacak bir işlem yoktur." diyor. Bu sizin Bakanlığınız, isterseniz bu şifahi ihbarın bir şey içermediğini kabul edip derinleştirirseniz bütün dosyaları incelersiniz ama demişsiniz ki "Öyle bir şey yok." Sayın Canikli'nin dediği gibi "Her şey doğru ama bir şey yapmayalım." Böyle bir şey yok.

Sayın Canikli, ben size sataşmada bulunmadım ama hassasiyet gösterdiniz, söz aldınız. Ama ben size bütçe konuşmamda çok ağır bir sataşmada bulundum, keşke ondan söz isteseydiniz. Giresun Milletvekilisiniz, Partinin yıllardır Grup Başkan Vekilisiniz. Fındık üreticisinin 2004 yılındaki don afetinden kalan 169 milyon liralık alacağı vardır. Hükûmetiniz bu alacağı gasbetmiştir. "Bunu ödeyeceğim." sözünü veremiyorsunuz burada.

Haydi gelin, size sataşmada bulundum, söz alın, "Bunu ödeyeceğiz." deyin, bekliyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)