Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:37
Tarih:20/12/2013


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Aydın, konumuz yolsuzluklar, konumuz bütçe. Ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğüne gittiniz birden.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Doğru mu, yanlış mı?

İHSAN ŞENER (Ordu) - Doğru mu, yanlış mı onu söyle.

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar... Lütfen...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, Ergenekon davasının savcılığına soyunmuş olan Sayın Başbakan, bugün bakan arkadaşlarının çocuklarının avukatlığına soyunmuş durumda. Hayırlı olsun size. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından "İSKİ, İSKİ" sesleri)

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ergenekon avukatlığına soyunan da sizlersiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, Sayın Aydın, tabii ki, siz, Hükûmette değilsiniz. Bakan olmanızı arzu ederdim. Olsaydınız böyle konuşmayacaktınız veya en azından Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına sorsaydınız, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili bu iddiada bulunmayacaktınız ya da bir tarihte Sayın Canikli benzer bir iddiayı dile getirdi.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - İddia, doğru bir iddia. Araştırdım ben.

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben çıktım şu belgeyi kendisine gösterdim. Belge şu. Tarih 17/06/2010. Başbakan -Başbakan derken Sayın Tayyip Erdoğan- talimatı vermiş olmalı, o zamanki Sayın Bakanınızın talimatıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlük dönemindeki bütün faaliyetleri inceleniyor, bütün ihaleler inceleniyor.

Son cümleyi söylüyorum size: "Bu konuda yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığından rapor ve eklerinin dosyasında hıfzedilmesini olurlarınıza arz ederim." Rehberlik ve Teftiş Başkanı onaya sunuyor, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı da 17/06/2010 tarihinde bunu onaylıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ne kadar zararla devretmiş?

İHSAN ŞENER (Ordu) - Devamını oku, devamını...

BAŞKAN - Arkadaşlar lütfen...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gördünüz mü? Sayın Kılıçdaroğlu'nun döneminde hiçbir şey olmadığını siz kendiniz onaylamışsınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Aydın, yanıma gelin, ben size bunu vereyim, arkadaşlarınıza dağıtırsınız. Ama benden almaktan çekinebilirseniz Sayın Bakandan alabilirsiniz onu.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)