Konu:BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN'IN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN TÜMÜ ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:37
Tarih:20/12/2013


BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN'IN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN TÜMÜ ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben Sayın Bakana esnaf borcundan çok daha geniş bir kavram olan "vatandaşın borç ve taksit ödemeleri" kavramına bakmasını öneriyorum. TÜİK'in rakamları ortada; TÜİK'in 2012 yılı istatistiğine göre vatandaşımızın yüzde 61,2'si borç ve taksit ödemelerini zamanında yerine getirmekte zorlanıyor. Sayın Babacan burada çok parlak tablolar çizdi, bunun gerçekle hiçbir ilgisi yok; yolsuzlukların üzerine oturmak isteyen bir Hükûmet var ama buna müsaade etmeyeceğiz, buna millet müsaade etmeyecek. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan yolsuzluk algısıyla ilgili endeksten bilgiler verdi. Hemen şunu söyleyeyim ki bu endeksin 2011 yılında yöntemi değişmiştir, onun ön sözünde de bu açıklanır. Yani 2011'den önceki yılları 2011'den sonraki yıllarla kıyaslayamazsınız. Hazineden Sorumlu Sayın Bakan, Sayın Babacan bunu gayet iyi bilir ama burada bu kelime oyunu, bu istatistik yöntemlerine aykırı, bilime aykırı bu değerlendirmeyi maalesef yaptı ya da o istatistiklerin metodolojisi nedir, bunu öğrenme ihtiyacı duymadı. Kendisine ben bunu yakıştıramadım ama şunu duymaktan mutlu oldum: "Masumiyet karinesi" Şimdi, Hükûmet ilk defa "Hiç kimse mahkeme kararı olmadan, çıkmadan, suçluluğu hükmen sabit olmadan suçlu sayılamaz." diyor. "Siyasi tetikçi" olarak ilan ediyor Sayın Babacan bunları. Siyasi tetikçinin 1 numaralı ismi "Ergenekon davalarının savcısıyım." diyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Avukatı kim?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Babacan, Sayın Başbakanı siyasi tetikçi sınıfına hep birlikte oturttuğumuz için, siz de bu görüşte olduğunuz için size teşekkür ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)