Konu:TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ MİLLETVEKİLLERİNİN MİLLET İRADESİNE UYGUN OLARAK PARLAMENTODA OLMALARI GEREKTİĞİNE VE BU DURUMU DÜZELTMEK İÇİN PARLAMENTOYA GÖREV DÜŞTÜĞÜNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:37
Tarih:20/12/2013


TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ MİLLETVEKİLLERİNİN MİLLET İRADESİNE UYGUN OLARAK PARLAMENTODA OLMALARI GEREKTİĞİNE VE BU DURUMU DÜZELTMEK İÇİN PARLAMENTOYA GÖREV DÜŞTÜĞÜNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Anayasa Mahkemesi -yazın almış bir olduğu kararla- on yıllık tutukluluk süresini uzun bularak, onu iptal etmişti.

Yine, Sayın Mustafa Balbay ve Sayın Haberal'ın başvurusuyla yapılan itiraz üzerine de o konudaki uzun tutukluluğun Anayasa'ya ve insan haklarına aykırı olduğunu belirleyerek o konuda da bir tespit kararı vermişti. Yine, uzun tutukluluğa konu olan kişiler milletvekili olduğu için, onların tutukluluk hâlinin seçilme hakkının ihlali olduğuna hükmetmişti. Bu karar herkes için emsal olmalıdır. Gerek tutuklu milletvekillerinin gerek hükümlü milletvekillerinin millet iradesine uygun olarak olması gereken yer Parlamentodur. Mahkemeler eğer hukukun gereğini yerine getirmiyor ise Parlamentoya düşen bir görev vardır Sayın Başkan; bu konuda sizin öncülük etmenizi ben arz ediyorum.