Konu:2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:37
Tarih:20/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, gündeme geçmeden bir konuyu sizin ve Genel Kurulun bilgisine sunmak istiyorum. İstanbul'da cumhuriyet savcılarınca yürütülmekte olan soruşturmanın dördüncü günündeyiz. Bu dört günlük süre içerisinde kamuoyuna yansıyan bilgiler, ortada ülke yönetimi ve Hükûmet açısından son derece vahim bir durum olduğunu bize göstermektedir. 4 bakanla ilgili olarak çeşitli iddialar ileri sürülmektedir. Elbette bir hukuk devletinde suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz.

Biz, insan hak ve özgürlüklerine önem veren, hukuka saygılı bir siyasi parti olarak "masumiyet karinesi" olarak isimlendirdiğimiz, "suçsuzluk ilkesi" olarak isimlendirdiğimiz bu hukukun temel kuralına sonuna kadar saygılıyız. Ama aynı zamanda bir hukuk devletinde olması gereken bir kural vardır, o da soruşturmaların görevli cumhuriyet savcıları tarafından özgür ve bağımsız bir şekilde, hiçbir siyasi müdahale olmaksızın yürütülmesidir ama ortadaki durum, görünen tablo böyle değildir. Masumiyet karinesi ilkesine sıkı sıkıya sarılan Hükûmetin, Sayın Başbakanın, sıra savcıların özgür ve bağımsız bir şekilde görev yapmasına gelince bundan yana olmadığı anlaşılmaktadır. Ortadaki tablo savcıların yürütmüş olduğu soruşturmaya siyasi bir müdahale yapıldığı yönündedir. Operasyonda görev almış olan polisler, onların amirleri "Hükûmete bilgi vermedi." gerekçesiyle görevlerinden alınmaktadır. Hepinizin bildiği gibi, hukukçu arkadaşlarımızın çok daha iyi bileceği gibi savcılıkça yürütülen bir soruşturmada görev alan polisler adli kolluk kuvveti olarak görev yaparlar, sadece savcının talimatına göre hareket ederler.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, talebiniz nedir, onu anlayayım ben.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu bilginin siyasilere aktarılması diye bir şey söz konusu olamaz.

BAŞKAN - Hayır, talebinizi bir alayım ki ona göre... Ben anladım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, bağlıyorum, bağlıyorum efendim.

BAŞKAN - Peki, buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu bilginin siyasilere aktarılması söz konusu olamaz ama Hükûmet tarafından böylesi bir müdahale söz konusudur.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Böyle bir müdahale yok Sayın Başkan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Böyle bir müdahalenin olduğu ortamda bir bütçe görüşmesi başlayacak şimdi, kesin hesap kanunu tasarısı özellikle bu operasyon nedeniyle ortaya çıkan bilgiler çerçevesinde meşruiyetini yitirmiştir efendim. Böyle bir konuyu gündeme geçmeden önce tüm siyasi partiler olarak bir usul tartışması çerçevesinde değerlendirmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tüm siyasi partilere söz verilmesini talep ediyorum Sayın Başkan.