Konu:2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:36
Tarih:19/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce sordum. Bu, Hükûmet sırasında oturan zat, orman idaresine ait olan toprak sahalarını İstanbul Belediye Başkanına usulsüz verdi ve o belediyenin o biriminin başkanlığına kendi yakınını getirdi, milyar dolar seviyesindeki yolsuzluklar yapıldı; bunlar araştırılmadı.

Burada da, bu denetimini yaptığımız 2012 Kesin Hesap Kanunu'dur. Kesin Hesap Kanunu'nda bir denetim yapılmamıştır. Mehmet Şimşek diyor: "25 milyon yevmiyeyi Sayıştaya elektronik ortamda gönderdik." Tamamen bu gerçek dışı bir beyandır çünkü ödemelerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı denetlenmemiştir. Dolayısıyla, müteahhide ne para verilmişse, bunu kime... Doğru mu ödeniyor, ihale usulüne uygun yapılmış mı, alınan faturalar naylon mudur, denetlenmemiştir. Dolayısıyla bu bütçe denetlenmez.

Saygılar sunuyorum.