Konu:2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:36
Tarih:19/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Efendim, aslında şimdi Hükûmet sırasında oturan da bir zamanlar Orman Bakanlığında olan toprak dökme alanlarını İstanbul Belediye Başkanlığına getirmiş vermişti. O Belediye Başkanlığının o birimine de kendi akrabasını getirmişti. Milyar dolarlar gitti, tabii, kimse hesabını sormuyor.

Şimdi, Sayın Başkan, bugün sorumluluk Tayyip Erdoğan'dadır, Başbakandadır. Bu kadar yolsuzluk ayyuka çıktığına göre Tayyip Erdoğan'ın bugün istifa etmesi lazım, sorumluluk buna aittir. Ayrıca da Abdullah Gül, Devlet Denetleme Kurulunu faaliyete geçirmediği için devlet soyulmuştur ve sorumluluk da ona aittir. Şimdi, bu devleti pislikten temizlemek için, eğer iktidar mevkisinde olan insanlar alnı açıklarsa bağımsız yargı bunları denetler ve ondan sonra aklarsa, gelir burada otururlarsa biz de güvenoyunu veririz ama aksi takdirde, bu polisleri görevden alırlarsa yani...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - ...hırsızlık yapanları ortaya çıkartan polisleri atarlarsa o, hırsızlıklarının var olduğunu gösterir.