Konu:2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:35
Tarih:18/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, şu anda Tunceli'nin Pülümür dağında ve çeşitli şantiyelerde, Elâzığ'ın çeşitli şantiyelerinde bulunan Karayolları işçileri diyorlar ki "Biz taşeron işçisi statüsünde olmayıp Karayollarının esas elemanı olmamız konusunda yargı kararı var, bu karar ne zaman uygulanacak?" Ayrıca, yaşa takılanlar var. Bunlar "Hiç olmazsa yaş haddinden emekli oluncaya kadar, o tarihe kadar sosyal güvenlikten yararlanacak mıyız?" diye bu konuda ısrarla sordukları için soruyorum.

Şimdi, Sayın Başkan, biraz önce Bülent Arınç'ı dinledik, diyor ki: "Efendim, başlatılan bu soruşturma amirlerine bildirilmemiş." Savcı talimat vermiş polise, demiş ki: "Bunları yakala."

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bilseydi gereğini yapmazdı ki.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Zaten Emniyet Genel Müdürüne, Valiye bildirilse, onlar Bakanın adamları, bunu engelleyecekler. Yani, bu AKP Hükûmeti "Yolsuzluk yok." demiyor ama "Niye bize haber vermeden bu soruşturmaya başladınız?" diyor. Yani, "Bize haber verin ona göre biz size izin verelim." diyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)