Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 13'üncü Maddesi Üzerinde Ak Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:35
Tarih:18/12/2013


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI'NIN 13'ÜNCÜ MADDESİ ÜZERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bunların konuşmalarını dinledikçe insanlığımdan utanıyorum. Ya, böyle bir şey olur mu?

Diyorlar ki: "Efendim, ucu kime dokunursa dokunsun, her şeyini açık bıraktık." Sen, şimdi, bugün soruşturmayı yapan... Senin Bülent Arınç'ı dinledik. "Efendim, soruşturmayı yapan o emniyet amirleri, memurları Emniyet Genel Müdürüne niye bildirmediler?" diyor. E, bildirseler önünü keserler.

Eğer, bak, Mustafa Elitaş, aklın çalışıyorsa, hakikaten insanları kandırmak istemiyorsan, namuslu insansanız, buyurun, bu soruşturmaları yapan savcıları görevden almayalım. Yanına 2 tane savcı niye veriyorsunuz? Çünkü, o savcının görevini alıp ona vereceksiniz. Polislerin de elindeki belgeleri aldınız, tahrip edeceksiniz.

Yani, alnı açık olan, Tayyip Erdoğan çıkar, arkadaş, madem ki böyle bir yolsuzluk, bir soygun çıkmış ortaya, ben Başbakanlığı bırakıyorum -adliyede zaten hâkimler de size göre oluşturuldu yani yargı da size göre- ben giderim, bu yargıda hesabı veririm, aklanırım, gelirim, milletin karşısında derim ki: Ey vatandaşlar, bakın, ben gittim yargıya, herhangi bir suçum yok, geldim. Ama, sizin arkanızda binlerce yolsuzluk davaları var, binler değil, on binlerce var, devleti talan ettiniz. Bakın, özelleştirmede kimlere neler verdiniz? Devletin en kıymetli arazilerini yandaşlarına verdiniz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen kızının gayrimenkullerinden bahset.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, Tayyip Erdoğan gidiyor, Rixos otellerinde ailesiyle kalıyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kamer, sen gayrimenkullerinden bahset.

KAMER GENÇ (Devamla) - Rixos otellerine, geçenlerde, Bodrum'da 687 dönüm devletin arazisini verdi 150 milyon dolara...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kamer, seninkini geçtik de kızının gayrimenkullerinden bahset.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Laf atıyor efendim, laf atıyor.

KAMER GENÇ (Devamla) - ...hemen üç gün sonra gitti, Ziraat Bankasından 180 milyon dolarlık kredi aldı. Bu, öte tarafta, emekliye 2 bin lira şey vermiyor.

Mustafa Bey, bak, Mustafa, sen Kayseri'de hâkime telefon ettin mi, ettin mi, takıldın mı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kızının gayrimenkulleri gelince biliyor musun...

KAMER GENÇ (Devamla) - Bak, eğer benimle ilgili, bir suistimal konusunda şeyin varsa; bak, işte Maliye Bakanı burada, hesap uzmanları, maliye müfettişleri orada.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Yiğitliğiniz varsa, şerefiniz varsa bütün her şeyimizi açıklayalım, çıkalım, kürsülerde konuşalım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen kızının gayrimenkullerinden bahset.

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle iki dakikayla beni konuşmaktan mahrum etmeyin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kızının gayrimenkullerinden bahset sen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, herkese üç dakika veriyorsunuz...

BAŞKAN - Ay, hiç ben öyle bir şey yapmadım.

KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, neyse... (CHP sıralarından alkışlar)