Konu:2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:35
Tarih:18/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

"Her kim kimliği, ilmi, serveti, iktidarıyla büyüklenir, hikmetinden sual olunmaz, kendi iradesini dayatır, keyfine göre yönetirse kendini Allah yerine koyar. Her kim de buna rıza gösterirse bu şirke ortak olur."

Değerli iktidar milletvekilleri, iktidarınıza karşı bu kadar paranoya geliştirirseniz, hiç kimseye hak arama alanı bırakmazsınız. Her hak arayışını, her soruşturmayı "komplo", "yıpratma" olarak değerlendirirsiniz. Soruşturmanın gizliliği ve selameti açısından görevlileri görevinden alacağınıza, bakanlarınız istifa etse, soruşturmanın gizliliği ve selametini sağlamış olmaz mısınız?

Ayrıca, mesleki planlama yapılmadan eğitim alan iş ve meslek danışmanları, tıbbi sekreterler, öğretmenler ve diğer meslek sahipleri, yaşa takılanlar, hepsi atama bekliyorlar ve işsizler. Bunca yolsuzluğa, peşkeş...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)