Konu:2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:35
Tarih:18/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, soru sormaya gerek yok çünkü sorulara yanlış cevap veriliyor.

Biraz önce, konuşmasında dedi ki Mehmet Bey "Efendim, devletin kör kuruşunu kimseye yedirtmeyiz." Soruyorum: Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının, damatlarının hesaplarını incelediniz mi? En büyük para orada var. Albayrakların hesaplarını incelediniz mi, Çalık'ın hesaplarını incelediniz mi, Taşyapı'nın hesaplarını incelediniz mi? İncelemediniz. Sadece gidiyorsunuz, işte, rakiplerin hesaplarını inceliyorsunuz. Bu sizin sakladığınız Sayıştay raporunda, Merkez Uzlaşma Komisyonunda sizin bazı milletvekillerinin de mali müşavir olduğu bazı firmaların çok büyük vergi alacaklarının silindiği yazılı, bunun için bu raporları açıklamıyorsunuz. Dolayısıyla, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru bilgi verin. Ayrıca, yapılan soruşturmada savcıları görevden almışsınız yani yeni yeni savcı vermişsiniz, biraz önce söyledi. Polisleri görevinden almışsınız. Alnı açık bir hükûmet çıkar, istifa eder. "Buyurun, varsa bir yolsuzluğumuz, hırsızlığımız bulun." diyecek. Bu, örtbas etmektir hırsızlığı, arkası kirli olmak demektir, alnı kirli olmak demektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)