Konu:2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:35
Tarih:18/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, aslında, ben, Tayyip Erdoğan'ın hangi olay vuku bulursa istifa edeceğini öğrenmek istiyorum? Şimdi, Sadullah Ergin belediye başkanı adayı, geliyor, Hâkimler ve Savcılar Kurulunu topluyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu bundan on beş yirmi gün önce tüm kadrosuyla Amerika'ya çok lüks bir geziye gönderilmişti. Evvela Bakandan öğrenmek istiyorum: Bu gezi Türkiye'ye kaça mal oldu?

Bir de yani normal bir akıl, izan ve halk karşısında sorumluluk sahibi, halka saygısı olan bir hükûmet bir soygunla karşı karşıya kaldığı zaman onun ortaya çıkması için başarı gösterir ama bu, istifa etmiyor, emniyeti görevden alıyor. Burada Hükûmet sözcüsü diyor ki: "Efendim, bu adalete intikal etmiş." Adalete intikal etmemiş, adaletin elinden almaya çalışıyorsunuz. Bu olayı ortaya çıkaran emniyet görevlilerini görevden alıyorsunuz. Hâkimler ve Savcılar Kurulunu toplayıp ondan sonra savcıları görevden alacaksınız. Peki, nasıl bu yargı işleyecek, onu öğrenmek istiyorum efendim.