Konu:VERGİ DENETİMİNDE ZAMAN ZAMAN SİYASİ MÜDAHALENİN SÖZ KONUSU OLDUĞUNA VE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİNE KURUMLAR VERGİSİ TARHİYATININ KANUNİ OLMADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:34
Tarih:17/12/2013


VERGİ DENETİMİNDE ZAMAN ZAMAN SİYASİ MÜDAHALENİN SÖZ KONUSU OLDUĞUNA VE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİNE KURUMLAR VERGİSİ TARHİYATININ KANUNİ OLMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanın açıklamalarını doğru kabul etmek isterim ancak bugün vergi denetiminde zaman zaman siyasi müdahale söz konusu olmaktadır. Koç grubuna yönelik olarak Gezi olaylarından sonra yapılan denetimlerin siyasi olmadığı konusunda güven veren bir açıklama yapılmamıştır. Bunu bütün kamuoyu bilmektedir. Bu iddiam herhangi bir bürokrat arkadaşımı veya Sayın Bakanı itham etmeye yönelik bir iddia veya kanaat değildir. Ama belki talimat kendilerine çok yukarıdan geldiği için, onlar bu konuda herhangi bir şey yapma imkânı bulamamış olabilirler.

İkincisi: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine, cenazelere gönderilen çelenkler nedeniyle bir iktisadi işletme oluşturduğu gerekçesiyle yapılmış olan kurumlar vergisi tarhiyatı kanuna aykırıdır Sayın Bakan. Bunun terkin edilmesi gerekir.

Bunu ben bürokratik kademelere iletmiştim ve şunu sormuştum: Acaba Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bu nedenle yapılan bir tarhiyat var ise, diğer derneklere, vakıflara çelenk gönderme faaliyeti nedeniyle iktisadi işletme oluşturduğu için kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmış mıdır? Bu inceleme yapılmış mıdır? Yapılmadı ise, bütün bu vakıflar ve dernekler için iktisadi işletme oluşturduğu gerekçesiyle tarhiyat yapılacak mıdır? Ama benim önerim şudur: Bu tarhiyat yanlıştır. İktisadi işletme yoktur. Yazıktır, günahtır! Kanuna aykırıdır.

Teşekkür ederim.