Konu:2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:34
Tarih:17/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, tutanaklara geçmesi için bir şeyi ilave etmek istiyorum.

Sayın Maliye Bakanına çok teşekkür ediyorum açıklamaları için. Sayıştayın harcama denetimine ilişkin raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmemiştir. Asıl tartıştığımız konu budur. Diğer konu, yani genel bütçeye dâhil dairelerin her biri için mali tablo çıkarılması, mizan çıkarılması, bilanço çıkarılması 6085 sayılı Yasa görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Haftalardır aynı şeyleri konuşuyoruz ya! Yeter ya! Aynı kelimeler, aynı cümleler.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bizim tarafımızdan gündeme getirilmiştir. Bunu genel bütçeye dâhil kurumlar için sadece Maliye Bakanlığı mı çıkaracaktır, her bir kurum mu çıkaracaktır? İktidar partisi ve Sayıştay temsilcileri bunu her bir kurumun çıkaracağını söylemiştir.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sayın Başkan, kaç günden beri aynı kelimeler, aynı cümleler.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın, bizim o zaman yaptığımız uyarı bugün burada sonucunu göstermiş oluyor. Maalesef, devlet sistemini, devlet teşkilatını, devlet muhasebe sistemini bilmeyen bir anlayış, mali tabloların nasıl üretileceğini de bilmediği için Sayıştayla Maliye Bakanlığı arasında mali tablo problemi olmuştur ama ana problem, tartıştığımız konu, devletin harcamalarının denetimi sonucunda düzenlenen raporların Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmeyişidir. Bunun hiçbir mazereti yoktur.